Josef Babka k otázce podpory podnikatelů podotýká: „Tam, kde nemohou vykonávat činnost, se o neštěstí musí podělit všichni jak pronajímatel, tak nájemce.“

Jak s několikatýdenním až měsíčním odstupem hodnotíte počínání naší vlády a kraje ve věci jejich zavedených opatření?
Přestože některá opatření vlády, respektive ministerstva zdravotnictví označil městský soud v Praze z procesních důvodů za nezákonná, věcně byla správná a dostatečně razantní k rozvolnění nastupující pandemie a mobilizaci zejména zdravotnických zařízení tak, aby pandemie neparalyzovala naše nemocnice, jako se to stalo v některých jiných evropských zemích. Rovněž to přispělo k rozložení v čase, zabezpečení ochranných prostředků, kterých díky nepřipravenosti státních hmotných rezerv, ale i jednotlivých zdravotních a sociálních zařízení bylo zoufale málo. Ale to jde na vrub třicetiletému zanedbání státu, který v řadě případů bez náhrady zlikvidoval systém civilní obrany a ochrany, včetně přípravy obyvatelstva. Věřím, že to je dostatečné poučení pro budoucnost.

Vpravo ukázka zběsilého ničení staveb a kolejí v nové vozovně ČSD na hlavním nádraží v Ostravě-Přívoze, vlevo vojenská jednotka s destrukčním pluhem, který vytrhával pražce a ničil železniční koleje.
Z Ostravy se nestal druhý Stalingrad i díky Němcům. Rozkazu se vzepřeli

Jste v zastupitelstvu města Ostravy i Moravskoslezského kraje. Dokážete v současné nelehké situaci porovnat, která ze samospráv reaguje na současnou situaci pružněji?
Řešení této situace není primárně na samosprávách. Krizové situace se řeší v rámci krizového řízení. Krizové štáby, bezpečnostní rady měst a krajů, státní správa. Samosprávné orgány, tedy zastupitelstva a rady měst a krajů řeší a budou řešit zejména ekonomické dopady pandemie do svých rozpočtů a do svého hospodářství.
Jako člověk, který řadu let byl členem krajského krizového štábu a bezpečnostní rady kraje vím, že tyto orgány jsou naprosto klíčové při řešení jakéhokoliv krizového stavu a při řízení obdobných orgánů na úrovni obcí s rozšířenou působností, tedy i Ostravy. Nezaznamenal jsem nějakou mimořádnou kritiku na vzájemnou spolupráci, tedy po počáteční rozpačitosti vyplývající z nedostatku ochranných pomůcek. V souladu se zásadou, že zajíci se počítají až po honu, bude na podrobné zhodnocení čas po překonání pandemie.

Kdyby nyní byli komunisté v koalici na městě či kraji, udělali by něco jinak?
Ptáte-li se na činnost v orgánech, o kterých jsem hovořil, tedy krizový štáb nebo bezpečnostní rada kraje, kde sedí kromě politiků představitelé složek integrovaného záchranného systému, armády, hygieny, povodí Odry a další, tak tam se na politickou příslušnost nehraje. Bez těchto odborníků se neobejde žádný politik. A pro rozhodování, na kterých mnohdy záleží zdraví i životy občanů, potřebujete informace, spoustu informací, a protože dnes v těchto orgánech nesedím a informací mám méně, nebudu se pouštět do úvah, co bych udělal jinak. A při znalosti hlavních představitelů HZS, PČR, Zdravotní záchranné služby MSK a jejich razanci jsem přesvědčen, že krizový štáb i bezpečnostní rada kraje pracuje tak jak má, jako pracovala v době například povodní či jiných mimořádných událostí, kdy jsem byl těchto orgánů součástí.

Primátorka města Třinec Věra Palkovská.
Primátorku Třince Věru Palkovskou politika neomrzela a říká: Nestačí jen nadávat

V posledních dnech a týdnech počet nakažených v zemi i regionu částečně stagnuje. Pomohla tedy zavedená opatření, nebo jste to očekával?
Nejsem epidemiolog, ale bez přijatých opatření by bezesporu situace byla dramaticky jiná. Nikdo nemá rád jakákoliv omezení, ale že zdraví populace je přednější než otevřený fotbalový stadion, že zachování dostupnosti a funkčnosti zdravotních zařízení je přednější než možnost se bavit na festivalech, že zdraví babiček a dědečků v domovech seniorů je přednější než dopad zákazu vstupu a podobně, to je naše společnost snad schopna vnímat.

Velkou výzvou pro všechny nyní bude zvládnout následky. Jak v Ostravě, a nejen tam, vnímáte rozdílný přístup radnic, soukromníků i obchodních center co se týká přístupu k nájemcům a jejich pomoci znovu rozběhnout živnost? Někteří odpouštějí všechno, jiní nic…
Každý k tomu přistupuje rozdílně. Kraj zatím nevyhlásil žádnou výzvu, jen deklaraci, že se bude snažit pomoci. U primátora Ostravy jsem zase namítal, že by to chtělo i nepodnikatelskou podporu. Například Sareza vůbec neví, kdy a jestli budou otevřena koupaliště. Nemluvě o Vítkovice Aréna a jejích sportovních areálech. A tak dále. Například radnice Moravské Ostravy a Přívozu, která vrátila živnostníkům kauce, sice jaksi pomůže v čase, ale jinak to nic neřeší. Když neodpustíte nájem komplexně, protože výdaje živnostníkům běží, tak neděláte nic. A kde oddalují nájem, tam je to jen minimalistická pomoc, protože stejně to budou muset doplatit. O obchodních centrech a obchodnících nemluvě. Jsem pro to, že tam, kde nemohou vykonávat činnost, se o neštěstí musí podělit všichni jak pronajímatel, tak nájemce.

Josef Babka hovoří otevřeně o pádu komunistického režimu.
Neměl jsem důvod utíkat z politiky, říká dlouholetý člen KSČM Josef Babka

Živnostníci zatím kroutí hlavou také nad slibovanou pomocí státu i samospráv. V čem je problém?
Dnešní doba je odpovědí i na otázku úlohy státu. Odpovědí, zejména těm, kteří chtěli co nejmenší ingerenci státu do života lidí, podnikatelů a organizací s tím, že trh řeší vše. Dnes si zejména podnikatelé nedokáží představit, že by po měsíci krize bez pomoci státu přežili. Jsem rád, že současná vláda, kterou KSČM toleruje, není vládou, která by dopady krize hodila na bedra občanů. Že by se proškrtala na úkor lidí k oživení země. Krize však ještě neskončila, takže na hodnocení bude ještě čas.

Což nás vrací zpátky k samosprávám…
Ano, neexistuje centrální řízení samospráv, a proto je jejich přístup rozdílný. Z veřejných zdrojů sleduji přístupy jednotlivých radnic ve městě i kraji. Naši podporu mají opatření bezprostřední podpory a pomoci těm, které opatření vlády postihla. Požadujeme nejen pomoc podnikatelskému sektoru, ale i nepodnikatelským subjektům v kultuře, sportu, sociálních službách a dalších oblastech. Městská organizace KSČM ve své nemovitosti nájemci po dobu nouzového stavu nájem restaurace neúčtuje vůbec. Tolik k otázce výše.

Souhlasíte, že klíčovou otázkou příštích měsíců bude strategie při výrobě protilátky?
V tomto směru jsem optimista a věřím, že potřebná vakcína brzy spatří světlo světa. I tato pandemie, věřím, přispěje k poznání nutnosti očkování dětí a dalších, které bylo donedávna zpochybňováno a mnohdy odmítáno.
Mo