Na vykácení části sadu založeného v duchu tehdejší doby, v roce 1982 u příležitosti „40. výročí vítězné Stalingradské bitvy a Dnů družby Ostrava-Volgograd", upozorňovali sami občané.

„Kontaktovali naši radnici s rozhořčenými dotazy, proč se tak stalo. K víkendovému kácení jsme ale nevydali žádná oprávnění, jelikož neprobíhalo na obecním, nýbrž městském pozemku," informovala Martina Gavendová, mluvčí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Zmizelo devět stromů. „Osm lip srdčitých, jeden topol-osika," řekla.

Andrea Vojkovská z Magistrátu města Ostravy vysvětlovala důvod kácení: „Stromy byly v ochranném pásmu plynárenského zařízení. A jeho provozovatel má podle zákona právo cituji odstraňovat a oklešťovat stromoví i porosty a provádět likvidaci odstraněných a okleštěných stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy." Jinými slovy stromy byly pokáceny proto, že rostly přímo nad vedením plynového potrubí.

Pavel Zajíc z útvaru komunikace společnosti innogy ČR (dřívější RWE) upřesnil, že v sadu Družby momentálně nechystají žádné opravy plynovodu. „Proběhla tam pouze údržba území, na němž se nacházejí naše plynárenská zařízení. Energetický zákon nám pro zajištění bezpečnosti i spolehlivosti dodávek ukládá povinnost udržovat tyto trasy bez porostů," sdělil. Vymýceny budou i pařezy.

V lokalitě se každopádně objeví nová výsadba. „A to vzhledem k tomu, že sad Družby je významným krajinným prvkem. Nařídili jsme jeho obnovení," upozornila Vojkovská. Firma GridServises dostala za úkol vysadit zde pět vzrostlých stromů. Na výběr má druhy jeřáb muk, dřezovec trojtrnný, buk lesní, slivoň myrobalán, štědřenec Watererův, višeň chloupkatou. „Musí to provést do roka od kácení, které na tomto pozemku proběhlo," doplnila Vojkovská.