Parta kluků mlátí svého spolužáka na školních záchodech. Jeden z nich celou situaci natáčí na video. To poté umísťuje na internet a odkaz pošle celé třídě. I takhle může vypadat takzvaná kyberšikana, která se mezi ostravskými školáky objevuje čím dál častěji.

„Už jsme řešili i případ, kdy jeden z našich studentů vyhrožoval SMS zprávami svému učiteli. Věc si převzali policisté a případ je prozatím odložen,“ řekl Kamil Naščak, který pracuje jako speciální pedagog na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě. Při své práci se setkává s různými formami šikany od slovního urážení až po agresi a napadení, při kterých teče krev. „Měli jsme i několik případů, které se dostaly až před soud. Někdy ale není snadné určit, jestli jde o klasickou šikanu, nebo o jednorázovou roztržku,“ zmínil Naščak.

Děti jsou odrazem společnosti

Výhrůžné vzkazy nebo ponižující videa se objevují i u žáků základních škol. „S kyberšikanou se setkáváme. Žáci si třeba nadávají prostřednictvím SMS zpráv. Naštěstí jsme ale zatím nemuseli řešit žádné vážné případy,“ podělil se o své zkušenosti Petr Opletal, ředitel Základní školy Jugoslávská z Ostravy-Zábřehu. Dále dodal, že náznaky šikany rozhodně neberou na lehkou váhu. „Snažíme se ji rozpoznat už v zárodcích. Sledujeme změny v chování našich žáků a všechny stížnosti, které přijdou z jejich strany nebo ze strany rodičů, důkladně prověříme,“ říká s tím, že škola má také zkušeného výchovného poradce.

Podle ostravské psycholožky Ludmily Mrkvicové násilí mezi dětmi obecně přibývá. „Obávám se, že děti jsou odrazem celé společnosti a v té v současné době není příliš dobré klima. Děti se učí především napodobováním. A pokud vidí, že se k sobě dospělí chovají hrubě, tento vzorec chování si osvojí. Myslím si, že lidé k sobě mají čím dále méně úcty a jsou na sebe zlí. Jediným východiskem, jak trend vzrůstající agresivity zbrzdit, je zamyslet se nad sebou,“ míní Mrkvicová.

Fenomén se rychle šíří

Kyberšikana má s tou klasickou jedno společné – na konci vždy stojí osoba, které bylo ublíženo. Bojovat s tímto fenoménem, který se ve školách rychle šíří, se snaží i ministerstvo školství. „Naší prioritou je jakémukoliv rizikovému chování ve školním prostředí předcházet. Ministerstvo podporuje programy, které se zaměřují na metodickou podporu škol při boji se šikanou. Důležité také je, vzdělávat pedagogy tak, aby byli schopni problém rozpoznat a adekvátně řešit v počátcích jeho vzniku, dříve, než se dostane do intencí, kdy je již samotnou školou řešení nemožné,“ sdělila mluvčí ministerstva školství Jana Holíková s tím, že v rámci kyberšikany se doporučuje, aby se školním metodikem prevence úzce spolupracoval také ICT koordinátor, tedy člověk, který je zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na škole.

LUCIE RUSKOVÁ