Ještě zhruba sto tisíc tun kalů je třeba odstranit z ropných lagun po bývalé chemičce Ostramo. Vedení společnosti Diamo, která areál spravuje, odhaduje, že pokud vše půjde podle plánů a bez komplikací, mohly by být laguny odstraněny v roce 2018.

Výběrové řízení

„Soutěž na odstranění kalů je vyhlášena od konce října a žádosti o účast s prokázáním kvalifikačních předpokladů musely být odevzdány do 16. ledna. Máme teď třicet dnů na vyhodnocení žádostí. Termín pro odeslání výzvy na podání nabídek do rámcové smlouvy je 17. února," řekl Deníku Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu Odra, státního podniku Diamo.

Jakmile bude vybrána vítězná firma, zbývající množství kalů z největší ekologické zátěže v republice by mělo být odstraněno do tří let od uzavření výběrového řízení.

„Firma bude mít podmínku do tří let kaly z lagun vymístit a do pěti let spálit. Pětiletý termín pro konečné odstranění kalů byl zvolen především proto, že kapacity spalovacích jednotek nejsou takové, aby se do nich ropný odpad mohl navézt a spálit najednou. Otázkou ale stále zůstává, jak dlouho se potáhne vlastní výběrové řízení," přiblížil ředitel Havelka.

Další kaly?

Problém, který sanaci ostravských lagun pozastavil, bylo objevení zhruba sta tisíc tun nadbilančních kalů, se kterými se nepočítalo.

„Původní množství kalů v laguně R3 bylo stanoveno na základě průzkumu, při kterém technici objevili pevné dno laguny zhruba ve třech metrech, přičemž se předpokládalo, že materiál pod těmito kaly představuje v minulosti navezená stavební suť. Dnes je již ověřeno, že původně zjištěné pevné dno představovala vrstva zpolymerovaných uhlovodíků, které ztuhly v asfalt. Když se tato vrstva obnažila, na vzduchu a za vyšších teplot se stala tekutou. Nyní již víme, že mocnost těchto kalů až po skutečné dno laguny je zhruba další tři metry, což je asi 75 tisíc tun kalů," vysvětlil ředitel odštěpného závodu.

Další ložisko kalů v laguně už objevit nemohou, protože celá oblast je zmapována třemi různými metodami, které realizovala VŠB-TUO.

„Jsme si stoprocentně jisti, že současný objem kalů je konečný. I kdyby v laguně po odtěžení nějaká ta tuna zůstala, stejně se musí dotčené okolí včetně podloží lagun do určité hloubky odtěžit a dekontaminovat přepálením při teplotě zhruba čtyři sta padesát stupňů Celsia, což problém vyřeší," doplnil Josef Havelka.

K TÉMATU

Česká tisková kancelář v minulých dnech uvedla, že zakázkou na sanaci ropných kalů se chce zabývat kontrolní výbor poslanecké sněmovny.
Návrh podala členka výboru Jana Lorencová (ANO). Podle ní je výběrové řízení zmanipulované a některé firmy mají výhodu.
Vedení společnosti ale tvrdí, že v současné situaci a při takové veřejné kontrole, jakou ostravské laguny podléhají, je téměř nemožné, aby jejich odstranění nesplňovalo jakékoliv zákonné podmínky. (ČTK)