Na možné změny připravované koncepce odstranění ostravských lagun upozornil na jednání politických klubů za přítomnosti primátora města Ostravy Tomáše Macury opoziční zastupitel Josef Babka z KSČM.

Zastupitelstvo pak po bouřlivé diskusi odsouhlasilo usnesení, ve kterém žádá Vládu ČR, aby přijala taková opatření, která budou garantovat definitivní odstranění nebezpečných odpadů z ostravských lagun v přislíbených a stanovených termínech.

Opoziční zastupitel Josef Babka z KSČM poukazoval na záznam z jednání kontrolního výboru parlamentu, kde podle něho zaznívaly šokující informace.

„Zvukový záznam z jednání je běžně dostupný na internetových stránkách (www.psp.cz). Každý občan, který se o problematiku zajímá, si ho může poslechnout,“ řekl Babka, který neměl z poslechu záznamu z poslanecké sněmovny dobrý pocit.

„Pro mě bylo šokující to, že se opětovně chystá změna koncepce řešení Lagun Ostramo, a to z aktivní na pasivní sanaci, tedy zakonzervování znečistění sarkofágem,“ uvedl Babka.

„Poslanci se také dozvěděli, že bylo „vyhozeno“ více než 130 milionů korun na termickou desorpci, která se neosvědčila. Dále jim bylo sděleno, že není ani předprojektová a tím méně projektová příprava. Z toho mi jasně vyplývá, že pasivní sanace bude znamenat jednoznačné prodloužení stanovených termínů,“ komentoval závěry Národního kontrolního úřadu (NKÚ) Babka.

Nepřipravenost v dané věci je podle něj zřejmá i z toho, že finanční odhad související se změnou je jedna až dvě miliardy korun. „Tedy stoprocentní rozptyl! Ze zprávy NKÚ přitom vyplývá, že dosavadní likvidace stála více než 2,4 miliardy korun,“ poznamenal.

Ostravské laguny 5. ledna 2019. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Mluvčí magistrátu Petr Havránek říká, že Praha sice Ostravu informovala o změně zadavatele (laguny nově řeší výhradně ministerstvo financí místo ministerstva životního prostředí), ale ne o případné změně koncepce.

Lidé ze sídliště v Mariánských Horách a Hulvákách připomínají, že sarkofágová varianta ekokontejnment je ve hře asi půldruhého roku. „Město nebylo pro, ale nebylo ani proti. Chtělo celou dobu to nejlepší řešení v náš prospěch, bez ohledu na vynaložené finance. Takže se řeší něco nového, co může být krokem o dva roky zpět…“ zlobí se místní obyvatelé, kteří jsou celým procesem už pořádně otráveni a unavení.

Mariánskohorsko-hulvácký starosta Partik Hujdus zdůrazňuje, že si zvrat v koncepci nepřipouští. „Změna by vytvořila opět zbytečnou nejistotu i pocit marnosti. Kolik toho lidé v obvodu kvůli lagunám už vytrpěli? Počítáme s původním plánem a uvítáme, když se nic neprotáhne,“ míní s tím, že radnice jednoznačně trvá na přislíbených termínech konce lagun.

V jaké fázi odstranění Laguny Ostramo v této chvíli jsou? Co se kalů týká, ty mají být kompletně upraveny do konce května! „Jde to podle plánu. Nadbilanční kaly poté definitivně zlikvidujeme do konce příštího roku,“ říká Pavla Ivácková ze společnosti AVE CZ. A zdůrazňuje, že teď se řeší následná sanační etapa, co bude s kontaminovanou zeminou, která byla pod lagunami.

Jana Dronská za státní podnik DIAMO, spravující lokalitu někdejší chemičky Ostramo, vzkazuje, že o ekokontejnmentu je rozhodnuto od podzimu 2017. „Tehdy jsme svolali pracovní komisi, na které z našeho pohledu nastala v dané věci shoda,“ vysvětluje. DIAMO je toho názoru, že odstranění této ekologické zátěže je pro Ostravu prvořadý cíl.

Ostravské laguny v zimě

Fotogalerie: Ostravské laguny v zimě

K TÉMATU

Termická desorpce versus ekokontejnment
Co s kontaminovanou půdou po likvidaci kalů? Ve hře byly svého času čtyři varianty. A z nich se vydělily ty reálné: nejefektivnější a nejdražší termická desorpce (zjednodušeně řečeno úprava teplem vyhořením či vydoutnáním) a lacinější ekokontejnment (něco jako sarkofág vybudovaný i zespodu). První způsob je aktivní.
„Druhý pasivní a znamená uzavření znečištění a dlouhodobý monitoring okolí. Porušení ekokontejnmentu a únik látek by ale vedly k další sanaci. Výhodou tohoto řešení jsou menší náklady,“ oznámil Petr Havránek, mluvčí magistrátu.
Jeho představitelé nevyloučili, že by daná lokalita asi nebyla využitelná podle platného územního plánu jako zóna pro lehký průmysl. „Parametry případného ekokontejnmentu nejsou známy, proto by bylo těžké definovat konečné využití území po lagunách,“ dodal Havránek.