„Konec roku 2010 je termín, kdy mají ty látky odsud zmizet. V tomto okamžiku to vypadá, že bychom mohli být úspěšní,“ věří Říman.

Kde přípravy pokročily? Alternativní palivo se bude z lagun vyrábět novou technologií. „Palivo se vyrobí přímo v lagunách, což umožní zvýšit odtěžené množství oproti původnímu záměru, který počítal s mícháním na nedaleké skládce,“ sdělila Alena Orlíková ze sdružení Čistá Ostrava. Do obsahu lagun, který tvoří zejména zbytky vyjetých motorových olejů, se přidá vápno a také uhelný prach. Poté se bude spalovat například v elektrárně v Dětmarovicích, v Třinci a také několika cementárnách v celé republice.

„Konečně se také provedly spalovací zkoušky, které prokázaly, že je možné alternativní palivo spálit bez negativního vlivu na životní prostředí,“ sdělil Říman. Z nového paliva podle Římana nemusejí mít dětmarovičtí obyvatelé obavy. „Posouzení, zda to má, nebo nemá vliv na životní prostředí, dělaly nezávislé instituce. Mimo jiné odborníci Vysoké školy báňské-Technické univerzity. A já si těžko dovedu představit, že by profesoři byli schopni vydat dobrozdání, aniž by si byli jisti tím, že skutečně to, co říkají, má reálné základy, a tudíž to, co se tam spálí, neškodí,“ řekl Říman.

Sdružení Čistá Ostrava se také podařilo odstranit nedostatky v dokumentaci na posouzení vlivu životního prostředí. „Mohu konstatovat, že jsme dostali novou dokumentaci, která reagovala na naše předchozí připomínky. Takže jsme ji minulý týden rozeslali do připomínkového řízení,“ řekla ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí Jaroslava Honová z Ministerstva životního prostředí České republiky.