Lékařské fakultě Ostravské univerzity tak hrozí, že minimálně letos nebude moci přijímat nové studenty. Podle rektora Ostravské univerzity Jana Laty je ale výuka budoucích lékařů na špičkové úrovni, problém fakulty tkví zejména v jejím managementu.

Pane rektore, očekávalo vedení Ostravské univerzity, že Lékařská fakulta akreditaci na Všeobecné lékařství nezíská? 
V první řadě, o akreditaci zatím stále není rozhodnuto. Momentálně schválení akreditace nedoporučila hodnotící komise Národního akreditačního úřadu, který v této věci teprve bude rozhodovat. A ačkoli to může znít naivně, nečekal jsem její negativní stanovisko. Věřil jsem v doporučení schválení akreditace, avšak s řadou přísných podmínek a doporučení, která by zajistila, aby všechny nedostatky byly odstraněny. 

Lékařská fakulta. Ilustrační foto.
Lékařské fakultě v Ostravě stále hrozí, že bude bez akreditace. Komise řekla ne

Sám jste ale ve svém vyjádření dohledatelném na webu osu.cz řekl, že akreditační spis připravený docentem Martínkem vykazoval řadu nedostatků, na které jste jako vedení upozorňovali. Na základě čeho jste očekával schválení akreditace? 
Zásadní problém LF OU a také tohoto akreditačního spisu tkvěl v nedostatečném personálním zajištění. Nicméně po odvolání děkana Martínka (důvodem bylo, že se prokázalo, že svým podpisem přijímal i studenty, kteří nesplnili přijímací zkoušky) došlo na Lékařské fakultě k významnému personálnímu posílení a opětovné posouzení ze strany Ministerstva zdravotnictví už dopadlo dobře. Stejně jako všechny ostatní lékařské fakulty v Česku v personální oblasti bojujeme, lékaři pochopitelně chtějí především léčit, v mnoha oborech objektivně chybějí akademicky erudovaní kolegové, proto není snadné získat optimální garanty. Nicméně soudíme, že stávající personální nedostatky nejsou natolik závažné, aby bránily získání akreditace. 

V tomtéž vyjádření hájíte význam fakulty pro region, který zásobuje lékaři, kterých je zde akutní nedostatek. Není však diskutabilní, v jaké kvalitě? 
Tady si dovolím razantně odmítnout jakékoli pochyby o kvalitě vzdělávání budoucích lékařů – a nejen jich, ale také ošetřovatelů, terapeutů, záchranářů, porodních asistentů a absolventů dalších oborů LF OU. Kvalitu vzdělávání ani absolventů nikdo nezpochybnil. Budoucí lékaře učí špičkové kapacity, lidé, kteří jsou zároveň pro své studenty obrovskou inspirací. Mohu jmenovat například v současnosti asi nejznámějšího českého epidemiologa Rastislava Maďara nebo známého českého „Lékaře bez hranic“ Ondřeje Šimetku. Fakulta je navíc mladá a pyšní se nejmodernější technikou, takže nechybí ani špičkové zázemí. Věřím, že kdybyste se zeptal samotných studentů, spokojenost potvrdí. 

První držitel titulu Ph.D. z Lékařské fakulty OU Petr Ostruzska.
Na Lékařské fakultě OU proběhla první úspěšná obhajoba doktorské práce

Nedostatek personálu se podle vás na kvalitě neprojeví? Mohou například pedagogové studentům věnovat dostatečný prostor?
Velkou devízou ostravské medicíny je právě individuální přístup vyučujících. To je věc, kterou naši studenti oceňují ze všeho nejvíce. Ty personální nedostatky se skutečně projevují spíše v oblasti managementu – a kam to může vést, to právě vidíme. 

Pokud akreditaci Všeobecného lékařství fakulta nezíská, co bude dál? 
Stávající studenti tohoto oboru dostudují, těch se to nijak nedotkne. Pokud akreditaci nezískáme, nebudeme moci přijímat nové studenty. A bude zásadním úkolem nového vedení fakulty zkvalitnit personální obsazení a o akreditaci požádat znovu. Ostrava lékařskou fakultu potřebuje. Všechny ostatní obory na Lékařské fakultě, které jsem již dříve nastínil, budou nadále přijímat studenty beze změny, ty akreditaci mají. 

Kde je tedy zdroj problémů, do kterých se ostravská medicína dostala?
Problémy, které fakulta momentálně řeší, vidím jako manažerské selhání jejího vedení. Jedná se jak o dlouhodobé podcenění personální práce, tak i o absenci rychlého řešení problémů, které se neděje. Udržení akreditace nejprestižnějšího oboru, tedy Všeobecného lékařství, má být nezpochybnitelnou prioritou fakulty a její ohrožení je neomluvitelnou chybou, manažerským selháním na té nejvyšší úrovni, které může mít fatální dopad nejen na tento obor, ale na celou fakultu i poskytování zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. 

Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity pomáhají.
Také studenti ostravské lékařské fakulty jsou v první linii

Vy jste děkana LF OU docenta Martínka odvolal, soud jej ale do funkce děkana vrátil. Dal mu za pravdu, že odvolání nebylo oprávněné? 
Soud vrátil děkana Martínka do funkce jen předběžným opatřením, a spíše z důvodů formálního pochybení – děkan napadl složení akademického senátu. Na definitivní vyjádření soudu čekáme a věříme, že dá za pravdu univerzitě. 

Vidíte cestu ven? Způsob, jak akreditaci Všeobecného lékařství v Ostravě zachránit? 
Vidím jedinou cestu: ze strany NAÚ akreditaci zachovat, třeba na omezenou dobu a v režimu přísné kontroly. A ze strany fakulty zvolit si nové vedení, které se v první řadě postará o její stabilizaci a napravení reputace. Nebude snadné takového člověka najít, ale já jsem optimista, navzdory všemu, čím si LF OU musela projít. Nic se nerodí v klidu – a i když v případě Lékařské fakulty OU je to porod extrémně dlouhý a komplikovaný, nezbývá než doufat a udělat maximum pro to, aby vše dobře dopadlo.