Město zadává architektovi Josefu Pleskotovi přípravu studie napojení Dolních Vítkovic na rekreační zónu na břehu řeky Ostravice.

„Tohle se stále nepodařilo, byť se za posledních deset let uvedená oblast s industriální památkou otevřela veřejnosti jako regulérní město, jako veřejný prostor s klíčovými společenskými vzdělávacími i užitkovými stavbami. K propojení s centrem je vše nachystáno a velmi vítám, že jsme nastartovali spolupráci, jejímž cílem je překonání bariér území,“ vzkazuje architekt.

I na radnici přiznávají, že budoucí trasa má „velký potenciál“, ale je zatím neprostupná. „První myšlenka přemostění vznikla už na jaře 2016 a nyní se vize konečně naplňují. Architekt, jenž projektoval v Dolních Vítkovicích všechny nově realizované stavby, je dokonale seznámen se zdejšími poměry a jeho návrhy budou navazovat na místní architekturu,“ poznamenává náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Součástí připravované studie bude zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. „V úvahu přichází využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do DOV, nebo varianta vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Tak, aby se lidé pohodlně dostávali do centra Ostravy i Dolních Vítkovic,“ vysvětluje Šebestová.

Studie má být hotová na přelomu ledna a února, na ni poté naváže příprava projektové dokumentace. Se zahájením výstavby se však počítá až v roce 2021.