Radvanická LDN, jež spadá pod Městskou nemocnici Ostrava, prošla poslední rekonstrukcí před dvaceti lety,a to jen její stará (horní) část. Zbytek budovy zásah potřebuje jako sůl. Na modernizaci objektu už město počítá předběžně s částkou přes 50 milionů korun bez DPH. Asi pětinu nákladů pokryje dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie.

Co modernizace přinese? Předně zateplení fasády, výměnu oken i dveří nebo opravu balkónů. Práce za plného provozu zařízení potrvají přibližně devět měsíců.

„Modernizace přinese vyšší komfort klientům zařízení i jeho zaměstnancům. Pokračujeme tak v opravách a zvyšování úrovně naší nemocnice, jejíž součástí jsou Léčebna dlouhodobě nemocnýcha Dům sociálních služeb,“ říká náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Mariánek.

V obou koridorem propojených částech objektu v současné době pracuje na 120 nelékařských zdravotnických pracovníků a lékařů, kteří pečují o pacienty bezmála na dvou stech lůžkách.

O stavební firmě rozhodne v srpnu rada města a práce budou zahájeny letos v září. „Finanční prostředky na modernizaci budovy budou poskytnuty ze speciálně zřízeného fondu pro rozvoj městské nemocnice,“ dodává Michal Mariánek, podle něhož se předběžně počítá s dokončením prací v červnu příštího roku.