Ocelový most spojující Moravskou a Slezskou Ostravu slaví letos sto let svého trvání. Má skromné rozměry a jeho nosnost je omezená. Není divu, při jeho projektování se počítalo s tím, aby se na něm mohly míjet dvě plně naložené a pavézou stažené fůry sena. Most je ale pamětihodnost, kterou provází historie i štěstí. Jinak by byl most dávno snesen (jak říkají odborníci) a nahrazen větším a modernějším. Ještě dlouho po druhé světové válce se o něm učili studenti brněnské techniky, že jde o technicky jeden z nejskvělejších evropských mostů.

Most Miloše Sýkory smontovaly Vítkovické železárny v roce 1913. Jde o pozoruhodnou stavbu opředenou legendami, která je chráněnou technickou památkou.Volba padla na ocel

Na tomto místě býval v Ostravě most odjakživa, většinou dřevěný, který se vždy za dva tři roky stavěl znovu, protože ho sebrala povodeň. První zmínka o takovém mostu je z roku 1450, byl úzký a nevyhovující, takže moravskoostravští radní nechali postavit nový, samozřejmě dřevěný, který byl natolik pozoruhodný, že bylo hned zvýšeno mýtné. Ale i ten voda vzala, stejně jako mosty další. Roku 1833 byl proto postaven most nový na osmi kozlech, který měl hravě vydržet jarní tání i nárazy ledových ker. Ale už za jedenáct let byl v tak špatném stavu, že bylo císařským výnosem městu přikázáno postavit pořádný most. Volba padla - jak jinak - na výrobek z oceli.

Nový řetězový most (Kettebrücke) vyrobily sobotínské železárny a patřil k nejkrásnějším v monarchii. Jenže v roce 1886 na něj ostře vklusala část hulánského pluku. A stalo se to, co učitelé fyziky vyprávějí všem školákům v zemích Koruny české: stejnoměrný poklus koní most rozkmital, takže se zřítil. Pravda je ovšem prostší a odpovídá ostravské tradici: řetězový most nikdo celá léta nekontroloval a veškerá údržba spočívala v tom, že z něho při významných návštěvách smetli koňské kobližky do Ostravice. Po 35 letech služby bylo ukotvení ocelových řetězů natolik prorezivělé, že by most za určitou dobu spadl i bez hulánské švadrony. Při nehodě tenkrát zahynuly čtyři osoby a jedenáct bylo zraněno.

Miloš Sýkora nebo německá trafikantka?

Ještě v témže roce byla zahájena a dokončena na stejném místě stavba říšského mostu (Reichsbrücke). Byl ocelový, široký 5,5 metru, na okrajích měl chodníky pro pěší a dodaly ho Vítkovické železárny. Již po sedmadvaceti letech byl ale rozebrán, protože jeho skromné míry nevyhovovaly potřebám největšího průmyslového města v Rakousku-Uhersku. Následující nový most projektoval ing. Bleich, přičemž použil mnoha nových a v té době málo vyzkoušených technických postupů. Stavbu zabezpečovala mostárna Vítkovických železáren a mnoho Ostravanů chodilo po práci přihlížet, jak dělníci spojují jednotlivé díly temováním do červena rozpálených nýtů.

Most dnes nese jméno Miloše Sýkory, který se údajně v dubnu 1945 domluvil s posádkou tanku číslo 051, že přestřihne dráty k náložím a dá zapůjčenou signální pistolí znamení, že cesta je volná. To tvrdil velitel tanku Nikolaj Ivasjuk, zatímco před několika roky zemřelý český řidič tanku Alexander Hroch odporoval, že žádnou signální pistoli Ivasjuk nikomu nedal.

Nicméně je pravda, že dráty byly přestřiženy a Miloš Sýkora nalezen mrtev s průstřely v těle. Už po válce byli lidé přesvědčeni, že právě on zachránil most, případně společně se svým kamarádem. V novinách se občas objevuje bizarní tvrzení, že most zachránila německá trafikantka Ilsa, která vzala nůžky a dráty přestřihla. Ty ovšem byly přerušeny přímo na konstrukci mostu a není jasné, jak se k nim stará dáma vyšplhala.

V padesátých i šedesátých letech minulého století se vážně uvažovalo o nahrazení zastaralého mostu. Bylo už dokonce rozhodnuto zbourat kvůli tomu některé domy, aby mostovka byla dostatečně vysoko pro případ stavby kanálu Dunaj-Odra. Jenže legenda o mladém chlapci, který obětoval život za záchranu mostu a přispěl k osvobození města, zadržela ruce bouračů. Je tedy spíše pravda, že Miloš Sýkora zachránil most dvakrát, jednou fyzicky a podruhé působivou legendou, která jeho čin provází dodnes.

ŘETĚZOVÝ MOST. První most spojující Moravskou a Slezskou (v té době Polskou) Ostravu, který nebyl dřevěný, zhotovily sobotínské železárny. Byl z kamene a řetězů.