Hlavním tématem sjezdu byla souvislost mezi poruchami spánku a kardiovaskulárními onemocněními. „Potíže se spánkem a kardiovaskulární choroby se společně vyskytují poměrně často. Zlepšení kvality spánku mnohdy vede ke zlepšení kvality života i prognózy pacientů se srdečně-cévními chorobami, naopak spánková deprivace zvyšuje kardiovaskulární riziko. Například při probuzení dochází k zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence, infarkt myokardu má tedy nejvyšší incidenci právě v časných ranních hodinách,“ řekl mluvčí ostravské fakultní nemocnice Tomáš Oborný.

Nejvýznamnější poruchou spánku, která má vazbu na srdečně-cévní onemocnění, a kterou se účastníci odborného sjezdu také zabývali, je spánková apnoe. Jde o onemocnění, které je charakterizováno dýchacími pauzami a doprovázeno poruchou spánku. „Přestože chrápání a apnoe jsou často bagatelizovány, odborníci upozorňují, že poruchy dýchání ve spánku mohou být jak příčinou kardiovaskulárních chorob, tak jejich důsledkem,“ podotkl Oborný s tím, že by problémy se spaním neměli lidé podceňovat.