Lékařská fakulta tak má aktuálně fakticky dva děkany (Arnošta Martínka a Pavla Znoču). Informaci potvrdil mluvčí univerzity Adam Soustružník. Zonča byl z funkce odvolán na návrh Akademického senátu Lékařské fakulty OU, který před zhruba dvěma lety svůj návrh zdůvodnil Zončovou špatnou komunikací a personální prací.

Soustružník v tiskové zprávě uvedl, že rektor rozsudek soudu respektuje. Senát dále vyzval k tomu, aby o návrhu na odvolání znovu hlasoval. Stát by se tak mělo nejpozději v řádu týdnů.

„Zároveň rektor rozhodl v souladu se správním řádem o předběžném opatření, kterým přikázal docentu Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a Lékařské fakultě Ostravské univerzity, aby docentu Zončovi výkon funkce děkana neumožnila. K tomuto kroku jej vedla skutečnost, že Lékařská fakulta OU již nově zvoleného děkana má a v tuto chvíli by tak jednu funkci vykonávaly dvě osoby," dodal Soustružník.

Podle něj české právo nezná způsob, jak zajistit souběžný výkon veřejné funkce, která má individuální povahu, dvěma různými osobami.

Ilustrační foto.
Kdy zboží vrátit můžeme, a kdy záleží na prodejci?