Lidové noviny napsaly, že mají k dispozici materiál s výsledky přijímacího řízení. Ten údajně prokazuje, že se s nimi na fakultě už od jejího vzniku manipuluje ve prospěch vybraných zájemců. Poukazují na to, že se tak údajně dělo za fungování Martínka ve funkci děkana.

LF OU toto tvrzení od začátku odmítá. List, které patří do svěřenského fondů premiéra za hnutí ANO Andreje Babiše, získal navíc podle (LFOU) osobní údaje několika tisíců studentů a následně je zneužil k sepsání několika nepravdivých nebo zavádějících článků o fakultě.
Vedení fakulty pevně doufá, že Policie ČR začne tuto záležitost zcela neodkladně řešit i s ohledem na fakt, že Lidové noviny začaly v posledních několika dnech na základě nezákonně získaných osobních údajů kontaktovat i samotné studenty.

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek odmítá, že by ostravská lékařská fakulta při přijetí studentů právně pochybila. Podle něj je způsob a forma přijímacího řízení na univerzitu neměnná od roku 1993, kdy vznikla zdravotně sociální fakulta. „Přijímací řízení vždy proběhlo v souladu s platným vysokoškolským zákonem a s vnitřními předpisy. Navíc uvedený způsob a forma přijímacího řízení byly podrobeny za celou dobu trvání fakulty minimálně třem auditům, které žádné nedostatky v rámci přijímacího řízení neshledaly,“ řekl děkan Arnošt Martínek s tím, že pokud by fakulta manipulovala s výsledky přijímacího řízení, jak tvrdí Lidové noviny, jen těžko by například v srpnu úspěšně obhájila Institucionální akreditaci zdravotnických nelékařských oborů.

Celou kauzu údajné manipulace s přijímáním studentů na fakultu odstartovaly Lidové noviny, které podle (LFOU) nezákonným způsobem získaly citlivé osobní údaje všech studenů lékařské fakulty, kteří se ke studiu hlásili v posledních deseti letech. „Nyní začala redakce ve snaze o pokračování této kauzy studenty a jejich rodiny osobně kontaktovat. V předchozích dnech se redaktor Lidových novin snažil kontaktovat například vnučku děkana Martínka s tím, že chystá článek o tom, že se na školu dostala protekčně,“ píše se ve čtvrtečním tiskovém prohlášení Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Děkan Arnošt Martínek považuje celou kauzu, jako snahu o jeho diskreditaci a odchod z funkce. „V posledních dvou letech jsme na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity přijali na odvolání celkem 145 studentů, z nichž jich ke studiu nakonec po zápise nastoupilo 133. To, že si pan redaktor vybral zrovna případ mé vnučky, samozřejmě není náhoda. Vnímám celou situaci jako pokračování snahy o mé odstranění z funkce děkana této fakulty. To, že se pan redaktor neštítí využít ukradené osobní údaje a obtěžovat samotné studenty či jejich rodiny, mě samozřejmě mrzí. Jeho motivace musí být asi hodně silná,“ řekl Arnošt Martínek.

Lékařská fakulta proto podala v celé věci trestní oznámení a pevně doufá, že Policie ČR začne celou záležitost bezodkladně řešit. „Z důvodu možného zásahu do trestního šetření i z důvodu právních rizik dalšího využívaní trestním způsobem získaných osobních dat v rozporu s GPDR, se proto už nebudeme k celé kauze do skončení trestního řízení vyjadřovat,“ dodal Martínek.