Necelých patnáct set občanů Lhotky a přilehlých obcí se sešlo v sobotu na louce a pak na hřišti místních fotbalistů, kde se už spíš oddávali radostem prozaičtějším, dětským atrakcím, hudbě, ale i pivu nebo dobrotám ze stánků.

K honění krále neodmyslitelně patří pečlivě nacvičený tanec slezská beseda, o což se dlouhé měsíce před akcí stará Lucie Hronová, místní občanka a pracovnice obecního úřadu.

„Patří jí za to velké poděkování. Drží tak tradici při životě, bez takových lidí by to nešlo,” usmíval se spokojeně starosta Lhotky Josef Šrámek, který svou funkci vykonává už šesté volební období.

„Tady na vesnici nejde o politiku, o nějaké strany. Lidi se převážně znají, i když i ve Lhotce přibývají občané a obec se rozrůstá. Vesnický duch ale - doufám - zůstává,” přemýšlel starosta a dodal, že se život v ostravské obci Lhotka přece jen mění: „Lidé dneska chtějí mít svůj komfort, máme tady novou samoobsluhu, je tady spousta možností sportovního vyžití třeba v naší víceúčelové hale. Život se změnil, ale pořád je vesnicky klidnější a společnost taková přehlednější.“

Honění krále. Už 47. ročník této akce hostila v sobotu Lhotka u Ostravy. Lidové veselice se zúčastnilo asi patnáct stovek lidí.

Slavnost na hřišti probíhala až do pozdních hodin. Ke slovu se dostaly i děti, které jezdily na ponících a užily si i jiných atrakcí. Dospělí využili možnosti občerstvení a pak taky hudební produkce skupiny Vize.

„Hrají tady na plesech a dalších akcích. Docela to šlape. Honění krále je pro nás místní jedním z vrcholů roku, těšíme se na to vždycky celé jaro,” řekl Deníku občan Lhotky Filip Horák, který na okraji Ostravy našel domov před patnácti lety. „Jsem tady moc spokojený, je to všude blízko, ale pořád to je vesnice. Už se těším na bramborák, ten tady mají skvělý,“ tvářil se vesele se Horák.

Až z Poruby přijela na slavnosti do Lhotky Jaroslava Páclová, která si pochvalovala pestrou nabídku pochutin i kulturní program. „Je vidět a cíti, že v menší obci lidé žijí trochu jinak než ve velkých obvodech. Jsem tady už poněkolikáté. Když vyjde počasí, je to skvělá akce,” dodala Jaroslava Páclová.

Co je to honění krále?Honění krále je slavnost, která má podle pověsti souvislost s třicetiletou válkou. Místní chasníci měli honit v době třicetileté války švédského krále s jeho družinou až ke slepému rameni řeky Odry. Jiný výklad o původu lidové slavnosti spíš hovoří o tzv. jízdě o fojtství. Fojtem se stává nejlepší z pasáků koní, kteří náleželi panskému dvoru v Zábřehu u Vítkovic. Slavnost byla obnovena po pauze vynucené v minulém režimu na počátku devadesátých let minulého století. V roce 1968 se konalo Honění krále naposledy, aby se pak tato národopisná slanost odmlčela na dlouhých 25 let. K jejímu obnovení došlo až v roce 1993 díky starostovi Jiřímu Černotovi, koně tehdy zapůjčila ostravské městská policie.