Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2017 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje.

Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. lednu 2018. Informovala o tom mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová.

Zpozornět by podle ní ale měli také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2017 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem.

„A to buď formou podání daňového přiznání (pokud byli ke dni 1. 1. 2018 vlastníky jiných nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2017 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále už k 1. lednu 2018 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj,“ upřesnila Petra Homolová.

Kdo nemusí daňové přiznání znovu podávat Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
Daň z nemovitých věcí na rok 2018 je splatná do 31. května. I letos občané v průběhu května obdrží do svých poštovních schránek takzvanou „daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se už v minulosti přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.
Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo.