Společnost Liberty Ostrava po týdnech nejistoty a častých slibů v tiskové zprávě oznámila aktuální informace k návrhu optimalizačního plánu, který má podle vedení podniku vést k dlouhodobě udržitelné budoucnosti společnosti. Součástí tohoto plánu je nový provozní model, který má huti umožnit přijímat dynamická rozhodnutí ve výrobě, efektivněji plánovat a zvýšit kapacitu výroby i ziskovost válcoven.

Lednový termín

V rámci tohoto plánu huť oznámila, že bude během ledna zahájen proces znovuzprovoznění vysoké pece č. 3 a dojde ke zvýšení výroby. Přitom ještě v nedávných dnech huť slíbila, že vysokou pec rozjede ještě do konce roku. Jednalo se o několikátý slib. Lednový termín je tak jen dalším z dlouhé řady.

Liberty Ostrava, ilustrační foto.
Liberty Ostrava městem duchů: Sklady prázdné, firmy odvážejí nesplacený materiál

Jak situaci vidí největší věřitel huti, společnost Tameh Czech?
„Jedná se o tvrzení Liberty Ostrava, reálně však nevidíme žádnou aktivitu, která by směřovala k vyřešení složité situace v Liberty Ostrava. Vzhledem k stále narůstajícímu dluhu, k dnešnímu dni se jedná o 1,2 miliardy korun ve fakturách po splatnosti od společnosti Liberty Ostrava, Tameh není schopen financovat svůj provoz. Je velice pravděpodobné, že v řádu dnů dojde společnosti Tameh uhlí a tím pádem nebude schopna dodávat energie potřebné pro fungování ocelárny,“ řekl Deníku mluvčí Tamehu Patrik Schober.

V Liberty Ostrava byla v posledních měsících provedena analýza produktového mixu, výrobního plánování a nákladů, a to s přihlédnutím k náročné situaci na trhu, které čelí evropští výrobci oceli. Navrhovaný plán optimalizace se zaměřuje na úsporu financí prostřednictvím dočasného přerušení výroby některých produktů, po kterých je nízká nebo nulová poptávka, jako je například válcovaný drát. A zároveň se soustředí na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou trubky, silniční svodidla, důlní výztuže a závitové tyče, po kterých je vysoká poptávka.

Společnost Liberty bude podle poskytnutých informací využívat aktuální situace na evropském trhu, a to prostřednictvím výhodných nákupů ocelových polotovarů (předlitků), ze kterých bude válcovat finální výrobky. Společnost rovněž nyní analyzuje možnosti využití svých koksárenských provozů, jelikož se evropský trh potýká s vážnými problémy spojenými s převisem nabídky. „To znamená, že je v současné době pro společnost mnohem levnější nakupovat koks na trhu než ho vyrábět v ostravské huti,“ řekla mluvčí huti Kateřina Zajíčková.

Postupné splacení závazků

Připomněla také, že huť získala individuální moratorium na „preventivní restrukturalizaci“, jehož cílem je také podpořit optimalizační plán. „Společnost nadále se svým dodavatelem energie jedná s cílem nakupovat u něj za běžné tržní ceny, což společnosti umožní realizovat její optimalizační plán a povede k postupnému splacení závazků všem věřitelům,“ zmínila Zajíčková.

Liberty Ostrava , 27. listopadu 2023, Ostrava.
Liberty hraje nečestnou hru, varuje náměstek primátora. Jaká jsou hlavní rizika

Jak dodala, proces optimalizace ostravské huti bude i nadále řídit vrcholový manažer skupiny GFG Theuns Victor, podporovaný výkonným ředitelem Pavlem Šedivým a vedením společnosti Liberty Ostrava. „Společnost bude svým zaměstnancům i nadále vyplácet mzdy a zajišťovat vysokou úroveň služeb svým zákazníkům," ujistila huť v prohlášení.

„V rámci dokončování našeho optimalizačního plánu jsme učinili významný pokrok. Naším cílem pak bude optimalizační plán v novém roce co nejdříve uskutečnit, tedy znovu zprovoznit vysokou pec č. 3 a navazující výrobu na ocelárně, abychom tak zmírnili obavy našich zaměstnanců i všech našich partnerů, kterých si nesmírně vážíme,“ dodal Ajay Aggarwal, prezident skupiny Liberty Steel pro Evropu a předseda představenstva společnosti Liberty Ostrava.