Jaký je aktuálně vliv huti na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel na Ostravsku? A jak téma vidí experti, politici, aktivisté, lékaři i huť samotná?
Přinášíme první díl nového seriálu Deníku: Regionální znečišťovatelé, věnovaný LIBERTY OSTRAVA.

Lidé dostávají dvě diametrálně odlišné informace. Podle tvrzení jedněch ostravské komíny s trochou nadsázky jen obarvují vzduch, podle druhých je i díky nim Ostrava černý Mordor.

„Kvalita ovzduší v regionu se rok od roku zlepšuje a rozloha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je menší,“ říká prostřednictvím Deníku hejtman Ivo Vondrák.

"Nakládačka" od Arniky

„Liberty se nepochybně ve srovnání s obdobím před rokem 2010 zlepšila, ale přece jen od té doby uběhla dlouhá doba a opět se dere na místo nejvýznamnějšího průmyslového zdroje znečištění na Ostravsku. A to není dobré vysvědčení,“ kontruje Jindřich Petrlík, vedoucí programu toxické látky a odpady spolku Arnika, který je hlavním „supervisorem“ i kritikem Liberty Ostrava

Právě od Arniky dostala někdejší Nová huť či ArcelorMittal před pár týdny poslední „nakládačku“:

Něco je ve vzduchu:

Zdroj: Youtube

Na základě údajů z integrovaného registru znečišťovatelů sestavila žebříček „premiantů“ v jednotlivých kategoriích podle typu vypouštěných emisí (viz statistika pod článkem).

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ale zaujalo roli jakéhosi neoficiálního obhájce podniku před Arnikou či třeba aktivisty. Žebříček Arniky považuje za ‚nepřesný‘ seznam zdrojů a vůči regionu zaujalo přinejmenším zvláštní postoj.

Skupina aktivistů obsadila koksovnu OKK, 8. října 2022 v Ostravě.
Demonstranti obsadili koksovnu v Ostravě, zasahovat musela policie

„Provoz Liberty Ostrava významně lokálně ovlivňuje kvalitu ovzduší z hlediska prachových částic PM10, PM2,5 a dále benzo(a)pyrenu,“ souhlasí MŽP. Další prohlášení však směrem k Ostravsku působí, jako by se stát od regionu distancoval a lokální problémy jej nezajímaly.

„Vliv na kvalitu ovzduší z tohoto zdroje je patrný na úrovni Ostravské aglomerace. Neprokázalo se nicméně, že by bylo možné provoz považovat za nadregionálně až celostátně významný,“ uvedl Ondřej Charvát, mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) - další podrobnosti včetně celého vyjádření ministerstva, zástupce Arniky a politiků Moravskoslezského kraje přinášíme zde Slavné ostravské komíny: mění krajinu v temný Mordor, nebo jen obarvují vzduch?

Překvapené Radvanice

A nejen v Radvanicích, na které má provoz huti největší dopad, se nevěřícně ptají, jestli je to myšleno vážně. Reakci považují za výsměch zdejším obyvatelům.

Ostrava-Hrabová.
Co to v Ostravě smrdí? Město a VŠB budou zjišťovat původ zápachu v Hrabové

„Předchozí majitel jen za sedm let vydělal přes 47 miliard korun, to podle mě mluví za vše,“ míní starosta obvodu Aleš Boháč, podle něhož už není prostor na opakování chyb a laxní přístup politiků.

„Bez nezbytného tlaku na zlepšení životního prostředí by dnes nebyla podepsaná ani smlouva na novou ocelárnu, kterou společnost slibuje přes dvacet let,“ kritizuje starosta, podle něhož je Liberty soused a největší průmyslový znečišťovatel s vlivem přes 60 procent na kvalitu ovzduší v Radvanicích a Bartovicích a velké části Ostravska.

Když klepal na dveře Liberty, se stížnostmi nepochodil.

„Nechápu proč vedení kraje a z části i vedení Ostravy zcela absurdně nechávají, na úkor zdraví občanů a udržení pracovních příležitostí, společnost maximalizovat své zisky s výmluvou na legislativu,“ kroutí hlavou starosta Aleš Boháč - podrobnější vyjádření starosty Radvanic, včetně reportáže z míst, která sousedí v bezprostřední blízkosti Liberty najdete zde Kdysi hnus, dnes už je to lepší, ale… Jak se žije a dýchá u hutního gigantu v Ostravě?

Výsledek unikátního měření

Vliv huti Liberty na ovzduší v Ostravě ověřilo unikátní tříměsíční měření. Známe výsledek!

Tři měřící stanice rozmístěné v závětří huti tři měsíce každé tři hodiny zaznamenávaly výsledky. Ukázalo se, že huť svými emisemi silně ovlivňuje Radvanice, ne už však Bartovice či Kunčičky. Klíčovým znečišťovatelem jsou domácí kotle.

VÍTE ŽE?
Měření emisí provádějí autorizované skupiny, které ze zákona o ochraně ovzduší najímá provozovatel. Kontroluje je Česká inspekce životního prostředí, která má vlastní měřící skupinu. Kraj či město žádnou takovou měřící skupinou nedisponují.

„Hlavní příčinou vzniku tohoto typu znečištění jsou zde emise individuálního vytápění domácností. Také se potvrdilo, že lokalita stálého imisního monitoringu v Radvanicích, lokalita Nad Obcí, je umístěna v místě silného lokálního vlivu průmyslového zdroje. Údaje z této stanice jsou však reprezentativní pouze pro její nejbližší okolí (řádově stovky metrů od stanice) a nejsou použitelné pro hodnocení kvality a příčin znečištění ovzduší v Ostravě-Radvanicích jako celku, natož v okolních městských částech, ani v širším okolí,“ popsal zjištěné výsledky hlavní zpracovatel projektu Radim Seibert z ČHMÚ s tím, že získané výsledky platí pro zimní až přechodné období.

Ilustrační foto.
Angličané natočili dokument, jak se lidé na Ostravsku dusí smogem

Deníku je shrnul také hejtman Ivo Vondrák. „Podle poslední relevantní studie ČHMÚ, kterou má krajský úřad k dispozici, je vliv průmyslového areálu ostravské Liberty dominantní (u benzo(a)pyrenu ze dvou třetin a u prachu z jedné třetiny) jen pro úzký pás z areálu podniku směrem na Ostravu-Bartovice, což ovlivňuje život odhadem 400 až 1500 obyvatel,“ uvedl hejtman. „Ve všech ostatních částech Bartovic, v Radvanicích, Kunčičkách, Šenově a Vratimově, je dominantním zdrojem znečištění ovzduší lokální vytápění,“ apeluje na lidi, aby využili krajské kotlíkové dotace a své neekologické kotle vyměnili - podrobné vysledky měření najdete zde.

Mají padnout miliardy

Liberty po roce 2030 nechce zanechávat uhlíkovou stopu. Bude vyrábět „zelenou“ ocel

Za poslední dvě desetiletí prošla kunčická huť významnou ekologizací. Co se změnilo a především, co se ještě chystá? Na další modernizaci, a tedy i ekologizaci, Liberty Ostrava mají padnout miliardy.

V těch částech výroby, které už huť modernizovala, jsou podle jejích zástupců ta nejlepší zařízení, jaká jsou na trhu dostupná. Klíčové jsou zejména už zmíněné čtyři desítky tkaninových filtrů, i díky kterým huť v minulosti vystoupila s mottem „odprášeno!“ - další podrobnosti k ekologickému opatření najdete zde Zelená ocel: Liberty nechce zanechávat uhlíkovou stopu, mají padnout miliardy.

ROZHOVOR K TÉMATU

Vítězslav Jiřík, vedoucí Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, v rozhovoru pro Deník říká: "Mysleli jsme, že Ostravsko je karcinogenitou proslulé, v Čechách je však mnohem větší hrozba rakoviny!"

Vítězslav Jiřík, repro z dokumentu Něco je ve vzduchu.Vítězslav Jiřík.Zdroj: Se souhlasem Vítězslava Jiříka)Téma zdraví člověka a vlivů, které na ně působí, je jeho denní chléb. Vítězslav Jiřík se svým týmem provádí řadu let výzkum na toto téma pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity a zároveň o něm přednáší tamním studentům. Pro Deník se rozpovídal nejen o tom, jaký je život pod ostravskými komíny.

Sledujete někdy každoroční údaje týkající se objemu škodlivin vypouštěných průmyslovými podniky?
Nesledujeme údaje o emisích, sledujeme údaje o imisích. Tedy ne to, co jde z komínů, ale přímo to, co dýcháme. Zajímá nás pouze to, co lidé dýchají.

Zrekonstruovaná infrastruktura ve čtvrti s rodinnou zástavbou v Radvanicích.
Pojďte s námi do Radvanic a Bartovic. Bývaly sídlem elity ostravských spiritistů

Jaká onemocnění a symptomy hrozí u menších prachových částic PM1 a nanočástic?
Nejzávažnější důsledek polétavého prachu jako takového je předčasná úmrtnost. Celá řada studií přišla na to, že lidé, kteří žijí ve znečištěném ovzduší, umírají o něco dříve, než kdyby žili v naprosto čistém ovzduší. Tam sice taky onemocní, ale když žijí v exponovaném znečištěném ovzduší, délku života si ještě o něco zkrátí. Ne o moc, ale ano. Je to vědecky prokázáno.

Nakolik hrozí, že se v místním ovzduší rozvinou u dětí či dospělých alergické potíže?
Samotné znečištění není příčinou takovýchto onemocnění. Alergie získávají i děti v čistším prostředí. Jsou alergie i na prach z trávy a pylů ze stromů. Znečištění ovzduší tato onemocnění nezpůsobuje, avšak pokud je někdo takto nemocen, průběh tohoto onemocnění je u něj ve znečištěném prostředí horší. Má výraznější symptomy – hůře se mu dýchá než jinde, případně musí brát léky.

Žijeme v rámci republiky v nejškodlivějším ovzduší? Mají výjezdy dětí v topné sezoně za čistým vzduchem nějaký dlouhodobější efekt, nebo jen co přijedou zpět, problémy se vrátí?
Odpovědi na tyto a další otázky najdete v ROZHOVORU ZDE Epidemiolog Vítězslav Jiřík: Ostravsko je proslulé, větší hrozba rakoviny je však v Čechách.

K TÉMATU
Jak si vede Liberty Ostrava ve sledovaných kategoriích znečišťování?
- skleníkové plyny (6. nej. znečišťovatel v ČR, 3 138 078 tun, +*)
- plyny způsobující kyselé srážky (2., 6 169 tun, +)
- látky nebezpečné pro vodní organismy (6., 3 020 kilogramů, -)
- perzistentní organické látky (3., 386 kilogramů, +)
- rtuť a její sloučeniny (9., 73 kilogramů, +)
- dioxiny (2., 15,70 gramů TEQ, +)
- emise prachu (1., 382 711 kilogramů, +)
- oxid uhelnatý (2., 61 060 tun, +)
- emise kyanidů do vody (2., 536 kilogramů, -)
* (+) znamená zvýšení úniku dané látky oproti roku 2019, (-) znamená snížení
Zdroj: Arnika / IRZ (Integrovaný registr znečišťování)