Lidé si přejí rychlou, dostupnou i cenově příznivou veřejnou dopravu. Studie také napovídá, co je třeba udělat ke zlepšení přepravy osob a zvýšení úrovně kultury cestování v regionu. „Studie je základním koncepčním materiálem. Využijeme ji například při přípravě pětiletého plánu dopravní obslužnosti kraje, který musíme ze zákona zpracovat. Poslouží také pro další rozvojové dokumenty do budoucna,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a dodal, že je třeba veřejnou dopravu zkvalitňovat, protože se musí zastavit trend poklesu cestujících. Studie totiž uvádí, že například v roce 2005 cestovalo v našem kraji jedenapadesát procent lidí veřejnou dopravou a devětačtyřicet procent osobní dopravou. V roce 2008 využívalo veřejnou dopravu jen pětačtyřicet procent cestujících.

„Studie obsahuje konkrétní opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti v regionu do roku 2020 s vazbou na přepravní proudy osob, hospodářský a sociální vývoj v dané oblasti a také na širší logistické souvislosti. Nejsou v ní jen projekty, ale celá řada technickoorga­nizačních opatření,“ vysvětlil generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslav Fabian. Autoři studii rozdělili na dvě části. „První mapuje současnou dopravní situaci v regionu, hlavní dopravní proudy v kraji s přesahem na jeho okolí, počty cestujících i stav dopravní infrastruktury. Obsahuje také výsledky výzkumu mezi cestujícími,“ uvedl Zdeněk Andrýsek z Dopravního projektování. Při výzkumu byli respondenti rozděleni do deseti skupin a odpovídali, co je pro ně podstatné ke zlepšení veřejné dopravy. „Například skupina zaměstnanců považuje za prvořadé zvýšení rychlosti a četnosti spojů, dostupnost zastávek i příznivé ceny,“ popsal Zdeněk Andrýsek.

Druhá část studie pak obsahuje konkrétní návrhy a projekty ke zlepšení dopravní obslužnosti. „Ty jsou rozděleny na projekty celokrajského a oblastního významu,“ upřesnil Miroslav Bezděk, ředitel Dopravního projektování s tím, že studie navrhuje například v železniční infrastruktuře elektrifikaci dalších tratí v regionu jako Opava – Krnov. Studie počítá také s kolejovým napojením Hlučína, Havířova a Orlové s Ostravou. „Po doznění důlních vlivů pak navrhuje kolejové spojení Orlové s Havířovem, Havířova s Karvinou a Orlové s Karvinou,“ doplnil Zdeněk Andrýsek.