V minulých týdnech na terminálu proběhly kontroly, mj. z české inspekce životního prostředí, které však nic neprokázaly. Přesto společnost AWT, provozovatel terminálu, jehož součástí je uhelná skládka, šlo s pravdou ven.

Firma krajskému úřadu napsala, že kvůli průtahům spolku AOPK, který se proti zřízení terminálu odvolal a díky už dříve uděleným souhlasům (ty však právě kvůli zmíněnému odvolání nenabyly platnost, pozn. red.) zahájila na terminálu činnost. Tedy nelegálně. AWT to ve sdělení úřadu zdůvodnilo tím, že mělo uzavřené dlouhodobé kontrakty a pro firmu by vyčkávání na povolení provozu terminálu znamenalo finanční ztráty, ztrátu dobrého jména firmy a obchodních vazeb.

Skládka uhlí v Heřmanicích, 9. říjen 2018 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

ODSTRAŇTE TO!

Jinými slovy vedení firmy usoudilo, že zprovoznit terminál načerno je „menší zlo“. A na to teď doplatilo. Územní řízení bylo zastaveno (jelikož už terminál funguje a je tedy bezpředmětné), a krajský úřad místo toho nařídil stavbu odstranit!

„Stavební úřad (v tomto případě ostravského magistrátu, pozn. red.) se bude věcí zabývat v řízení o odstranění stavby, v jehož průběhu může investor požádat o její dodatečné povolení,“ řekla Deníku mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Skládka uhlí v Heřmanicích, 9. říjen 2018 v Ostravě.
Vznikne kvůli překladišti uhlí v Heřmanicích petice?

DRUHÉ KOLEČKO?

Avšak i tady platí stejné postupy, jako doposud. Spolek AOPK či kdokoliv jiný se může proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat. V praxi by to znamenalo stejnou situaci, jaká byla doposud – s tím rozdílem, že provoz na Terminálu Heřmanice by nepokračoval.

„Pokud by ale rozhodnutí o dodatečném povolení stavby bylo kladné a nikdo proti němu odvolání nepodal, bude stavba považována za povolenou a rozhodnutí by definitivně nabylo právní moci,“ upozorňuje Birklenová.

To se ale zřejmě nestane. „Nyní je situace jiná. Dostalo se to do takového podvědomí, že už to nemůže utichnout,“ říkají lidé z hnutí Slezská pro život. Zároveň ale obyvatelé Heřmanic nechtějí nechat nic náhodě a podepisují petici s názvem Nechceme dýchat uhelný prach!, kterou vedle Slezské pro život zaštítili také Piráti a společně ji zaslali hejtmanovi kraje Ivu Vondrákovi.

V uplynulých dnech se uskutečnilo setkání, kde se probíral právě další postoj vůči uhelné skládce, a vedle zástupců výše uvedených politických subjektů se jej zúčastnili i zástupci obecně prospěšné neziskové organizace Čisté nebe.

„Na Ostravsku, kde jsou mnohonásobně překračovány limity prašnosti, by neměl vzniknout žádný další zdroj znečištění,“ soudí ředitel Čistého nebe Nikola Carić.

„Jestliže mnohonásobně menší skládku nepovolili Mittalu v Radvanicích, kde byl spočítán nemalý vliv na zdraví, tak tady to musí být přeci ještě horší. Ale je to tvrzení proti tvrzení. Určitě budeme vývoj dále sledovat, nicméně na vlastní odborné posudky nemáme finance,“ přiznává Carić s tím, že Čisté nebe se bude ve věci dále angažovat.

Heřmanická skládka uhlí.
Překladiště uhlí? Spousta nezodpovězených otázek

NĚCO NESOUHLASÍ

Samo AWT označilo jednání spolku AOPK za obstrukční, účelové a zavádějící. V dopise kraji sice uznalo, že terminál provozuje „načerno“, avšak to se prý netýká samotné skládky.

„Stavba, u níž bylo zastaveno vydání územního rozhodnutí, má sloužit k jiným účelům – výbavě pracoviště terminálu. Manipulační činnosti jsou prováděny na území, které už v minulosti pro tyto účely sloužilo a není v rozporu s platným územním rozhodnutím,“ vysvětluje mluvčí AWT Lukáš Kresač.

„Tomu nerozumíme! Vždyť jsme připomínky podávali právě proto, co se děje na skládce, ne na jiných částech terminálu. A když nás úřady braly v potaz, tak se to skládky musí týkat!“ nevěří lidé ze spolku AOPK tvrzení AWT.

„To je stejné, jako když donedávna tvrdili, že tam žádné nepovolené stavby nejsou a pak se pod nátlakem museli přiznat. S tím rozdílem, že tam fungovaly už rok a ne od léta, jak tvrdí,“ připomínkuje AOPK. Vedení Slezské Ostravy, na jejímž území skládka vznikla, se od poloviny minulého týdne k věci nevyjádřilo.

Skládka uhlí v Heřmanicích, 9. říjen 2018 v Ostravě.
Terminál Heřmanice. Lidem v Ostravě vadí v tichosti vzniklé překladiště uhlí!