Za minimální příspěvek 30 korun nabízeli zájemcům pastelku a záložku s kalendářem.

Veřejná sbírka Bílá pastelka se uskutečnila po celé České republice. Výtěžek sbírky podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené.

„Značná část prostředků ze sbírky bude využita na služby spojené s návratem lidí, kteří přišli o zrak, do běžného života. Například na nácvik prostorové orientace a chůzi s bílou holí, výuku Braillova písma či zvládání práce v domácnosti a další,“ upřesnila Lucie Skříšovská, vedoucí krajského ambulantního střediska Tyfloservisu, o.p.s. v Ostravě.

Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.