„My se nestaráme o studie, nás zajímá, kdy už budeme moci dýchat čistý vzduch,“ přerušila – se zákona povinný – výklad o připravovaném projektu občanka z obvodu dlouhodobě trpícího prašností a hlučností.

Sousedé se hned přidávali a argumentovali, že zatímco oni nesmí v neděli zapínat sekačky na trávu, fabrika v jejich sousedství dělá klidně kravál i o státních svátcích. Překřikování uťal až radvanicko-bartovický místostarosta Aleš Boháč: „Vyslechněte je! Abyste měli podklady pro věcné připomínky.“ Sám pak delší dobu přednášel ty své, samé odmítavé.

Lidé si brali na paškál hlavně Petra Baránka coby ředitele ArcelorMittal pro životní prostředí. „Sám bydlíte v Bruzovicích a nevíte nic o tom, jak se tu žije nám,“ křičeli To už byla skládka uhlí víceméně stranou; začalo se řešit působení řečené firmy na životní prostředí v obvodu obecně.

„Co to povídáš za ptákoviny,“ obořil se svérázný chlap na ředitele Baránka předhazujícího Radvanicím a Bartovicím dřívejší trable s lokálním topením. Ten se obratem ohradil proti tykání a pracovnice krajského úřadu moderující setkání žádala poněkolikáté o slušnost a návrat k tématu.

„Sám si kupte Staříč, kopejte uhlí a pak nám ho prodávejte,“ vrátil Baránek pomyslný míč publiku, které chtělo vědět, proč se fabrika nepostará o vlastní – tuzemské – zdroje suroviny pro koksárenský provoz. Ředitel pro životní prostředí též prohlásil, že ArcelorMittal nedělá nepořádek na silnicích. Když to svedl na dopravce, které si tato společnost najala, lidé nevěděli, jestli se mají vztekat nebo se popukat smíchy…

I místostarosta obvodu Boháč hovořil o „velmi komické až recesní“ kompenzaci, když připomínal slib firmy, že vysadí mj. třicet nových stromů. Ostrá slova padaly na hlavy (sice nepřítomných, leč řádně omluvených) zástupců hygieniků či inspektorů životního prostředí. Zástupce magistrátu sklidil posměšky za mínění, že „není zákonný důvod“ skládku nepovolit. „K hodnocení dopadů na zdraví jsou jiné orgány,“ bránil se.

Zatímco občan představivší se jen jako Motl radil, aby se sousedé nevzrušovali kvůli hromadám uhlí a nechali se společnost domluvit se s radnicí, ostatních asi padesát přítomných mínilo jinak. „Acelor Mittal má nulovou morální zodpovědnost! Máte zákonné důvody a nezajímá vás zdraví lidí! Kašlete na nás, beztak je už rozhodnuto!“ zlobili se lidé.

Jejich názor se dal shrnout následovně: Ani gram znečištění navíc!Pobouření vzbudilo přiznání posuzovatele Libora Obala, že použil v posudku ilustrační fotku bez uhlí… byť tam jeho hromady viděl. Vyslechl si, že je lhář. Radvanice a Bartovice každopádně podají proti projektu skládky uhlí připomínku k řízení EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) Totéž mohou až do čtvrtka 7. prosince učinit občané.