„Bezdomovci se sice trochu vytrácejí z centra města, takže nejsou tolik na očích. Vyskytují se ale prakticky po celé Ostravě. Přespávají v lesících, ve starých budovách, pod mosty, v garážích. Jde určitě řádově o stovky lidí, přesný počet ale podle mého názoru lze těžko určit,“ odpověděl terénní pracovník ostravské Armády spásy, pro něhož je setkávání s lidmi bez domova a snaha řešit jejich problémy náplní dennodenní práce. „Jsme dva, jeden pracuje v denním centru Armády spásy, druhý chodí do terénu, takže je pochopitelné, že naše možnosti jsou omezené,“ uvedl terénní pracovník.

V noclehárně může přespat osmapadesát lidí, v zimním období pak Armáda spásy v Ostravě nabízí takzvanou volnou židli – čili provizorní nocleh – až třem desítkám lidí bez domova.

Ostravská Charita poskytuje sociální služby od takzvaného nízkoprahového denního centra, kde se lidé bez zázemí mohou umýt a najíst, až po Azylový dům, kde je místo pro dvaačtyřicet lidí. „Kapacita noclehárny je šestadvacet lůžek, azylový dům nabízí dvaačtyřicet lůžek. Azylový dům je už ale útočištěm pro lidi, kteří mají doklady, případně pobírají sociální dávky, a jejichž resocializace už pokročila. Nízkoprahové centrum může denně přijmout od čtyřiceti do osmdesáti lidí, kteří se mohou umýt, najíst a stráví nějaký čas v teple. V zimě bývá vytížené až přetížené, nouzový nocleh nabízíme v zimě i v bývalém kostele na Lidické ulici, kde může noc trávit asi čtyřicet lidí. Bývá otevřeno v období, kdy teplota klesá pod mínus pět stupňů Celsia,“ upřesnil Dalibor Kraut z ostravské Charity.

Součástí nabídky pro lidi bez přístřeší, které vyhledávají terénní pracovníci Charity, je i lékařská pomoc.

„Jsme rádi, že se nám letos podařilo zrekonstruovat azylový dům a noclehárny, výrazně se zlepšily podmínky a zvýšila kapacita. Peníze na rekonstrukci jsme získali z regionálního operačního programu Moravskoslezsko,“ doplnil Kraut.

Podle Iva Křížka z ostravské Charity vše nasvědčuje tomu, že počty lidí bez domova se v Ostravě zvyšují. „Meziročně se například v uplynulém měsíci výrazně zvýšil počet lidí, kteří využili našich sociálních služeb. Není ale vyloučeno, že v říjnu zaznamenáme naopak úbytek, hodně bude záležet na počasí. To loňské bylo pro lidi bez domova dost nepříznivé,“ vysvětlil pracovník ostravské Charity.

Všechny články o bezdomovcích v Ostravě ČTĚTE ZDE!