„Pan Volný má nyní svou stranu a jestliže je vedoucí činitel, nastavuje si mantinely a pravidla sám. Pokud by byl členem jakékoliv jiné strany, musel by je dodržovat. Kdyby je porušil, byl by vyhozen,“ říká v rozhovoru pro Deník Pavel Staněk.

Jak se díváte na aktivity Lubomíra Volného, bývalého krajského lídra hnutí SPD, který se jimi v souvislosti s covidem snaží zviditelnit?

Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá. Jeho aktivita ohledně léku ivermektin je spíše na odbornou debatu, aby se k tomu vyjádřili odborníci a lékaři, nikoliv neziskovky či laická veřejnost. Sám jsem si něco vyhledal, je to lék vynalezený proti kožním onemocněním, ale není vyloučeno, že nezabere na covid. Co se týče jeho dalších aktivit, tak pokud jsou vyhlášena nějaká nařízení a on přijde do poslanecké sněmovny bez roušky (potažmo respirátoru), zatímco všichni ostatní je tam mají, je to vůči ostatním přinejmenším neslušné a měl by dodržet kázeň.

Nepřipadá vám za hranou, že na tento víkend svolal protestní akce u obchodních středisek a nakupující bral v podstatě jako rukojmí?

O této aktivitě jsem se dozvěděl až od vás. Vím, že pan Volný má své facebookové stránky, ale pokud avízo uveřejnil tam, já na ně nechodím. Mám jej ještě v přátelích z dob působení v SPD, ale jeho kroky nesleduji. A co se týče oné „roadshow“ po obchodních centrech v kraji, k tomu bych řekl asi toto: tuto jeho aktivitu rozhodně neschvaluji, na druhé straně alespoň poukáže na situaci, která se mi nelíbí.

Tím myslíte konkrétně některé z vládních nařízení?

Na jedné straně se snažíme zabránit velké koncentraci občanů na malé ploše, na druhé straně obchodní řetězce nadále vesele zveřejňují své akce a slevové kampaně, čímž lidi do těchto míst samy lákají. Obchody by měly být také svědomité a od těchto reklamních akcí nyní upustit.

Když jste zmínil obchody. Jak vy osobně vnímáte jejich vesměs plošné uzavření? Kvitujete ho, nebo se přikláníte na stranu těch, kteří tvrdí, že při důsledném omezení počtu lidí na prodejně a dodržování dalších opatření by se měly otevřít další obchody?

Nevím v tom omezení smysluplnost. Jestliže jsme vyhlásili, že připadá jeden zákazník na 15 metrů čtverečních, tak když může být ve velkém řetězci, proč by nemohl být třeba v obchodě s obuví? V tom nevidím logiku. Jestliže máme nějaká opatření daná plochou, měla by platit pro všechny stejně. Totéž se týká lyžařských center.

Před časem Lubomír Volný z vlastní iniciativy v SPD skončil. Kdyby však byl nadále jejím členem, hrozilo by mu s ohledem na jeho nynější vystupování vyhození?

Každá strana či hnutí mají svou stranickou disciplínu, kterou musí všichni členové dodržovat. Pan Volný má nyní svou stranu a jestliže je vedoucí činitel, nastavuje si tyto mantinely sám. Pokud by byl členem jakékoliv jiné strany, musel by mantinely dodržovat. Kdyby je porušil, buďto by byl vyhozen, nebo přinejmenším napomenut. Máme-li se bavit konkrétně a vrátíme-li se například k jeho nedávnému vystoupení ve sněmovně, řekněme, že nebylo zrovna šťastné.

Jako „antirouškař“ se Lubomír Volný patrně prezentuje jen tam, kde je veřejně vidět – v poslanecké sněmovně, na sociálních sítích. Do obchodu si ale bez zakrytí dýchacích cest patrně vstoupit nedovolí. Velmi populistické jednání, nemyslíte?

Termín voleb se blíží a toto je všechno součást jeho předvolební kampaně. Kde je možnost se zviditelnit, tam se zviditelní. Z obchodu, na rozdíl od poslanecké sněmovny, by byl vykázán, takže tam si to patrně asi ani nedovolí.

Copak nedokáže voliče zaujmout jinak, než mnohdy nabádáním k hazardování se zdravím?

Jako poslanec parlamentu České republiky měl za to čtyřleté období určitě možnost prezentovat se jinak a získal nepochybně dostatek zkušeností, aby jakoukoliv prezentaci mohl vést jiným způsobem. Jistě by si pozornost v médiích získal.

Jak vy osobně vidíte stávající situaci a s ní související opatření?

Dlouhodobě jsem proti plošnému lockdownu a co se týče vyhlášení nouzového stavu, naši poslanci jej nepodporují. Je však třeba co nejvíce chránit rizikové skupiny, ostatním je třeba nechat možnost pracovat, učit se, zkrátka žít normálním způsobem života, byť částečně, nikoliv ale plošně omezeným.

Oprava
Ve vydání Deníků v Moravskoslezském kraji v pondělí 22. března 2021 jsme v článku "Termín voleb se blíží a vše je součástí předvolební kampaně" na straně 2 uvedli informaci, že lídrem SPD v Moravskoslezském kraji je Pavel Staněk. Lídra SPD pro parlamentní volby 2021 si zatím strana nezvolila. Předsedkyní Regionálního klubu SPD MSK je Irena Bláhová (sdělení redakce)