Deník se zeptal lídrů osmi politických stran a hnutí, které kandidují v nadcházejících komunálních volbách. Je možné, že jedna z vybraných osobností po nich usedne do primátorského křesla. Jak bude přistupovat k řešení tohoto problému?

Dalibor Madej, ODS (volební číslo 2)

Doprava výrazně ovlivňuje čistotu ovzduší v Ostravě a její další rozvoj. Je nezbytné urychleně dokončit klíčové dopravní investice ve městě, hlavně ty, které svým nesmyslným rozhodnutím zastavil ministr dopravy Bárta. Pro plynulost dopravy a snížení emisí je nutné zrušení dálničních poplatků na území Ostravy. To jsou dva příklady, které nejsou v naší kompetenci, a proto vyvíjíme tlak na vládu i formou žaloby na stát. Sami můžeme ovlivnit stav městské hromadné dopravy. Budeme pokračovat v úspěšném projektu emulzní nafty, kdy jsme jen letos snížili emise o třetinu a ušetřili navíc deset milionů korun. Za pomoci operačního programu životní prostředí chceme investovat do nákupu 55 elektrobusů, které se vyrábějí v Dopravním podniku Ostrava. Usiluji o to, aby město vlastnilo všechny komunikace na svém území s jasnou zodpovědností za jejich stav a čistotu. Ostrava potřebuje novou koncepci parkování. Musíme vybudovat 24 tisíc parkovacích míst.
Jaroslav Němec, Česká pirátská strana (volební číslo 4)

Současná dopravní situace nese neblahé stopy neměstotvorných zásahů z období komunismu, které pokračují i v současnosti. Ostrava přestává být městem pro lidi. Je třeba odklonit automobilovou dopravu od přirozených klidových zón a rozšířit pěší zóny. Snižuje se počet cestujících hromadnou dopravou, postrádáme smysluplné přestupní terminály s napojením na záchytná parkoviště, které je třeba ve vybraných dopravně exponovaných částech města vybudovat. Jednotlivé obvody nejsou propojené cyklostezkami. Kdyby se o řešení pro cyklisty v Ostravě dělalo alespoň z poloviny tolik, kolik se o nich mluví, byla by v Ostravě již dávno stejně bohatá síť cyklostezek jako třeba ve Vídni. Cyklostezky by se měly stát povinnou součástí dopravních projektů. To vše chceme změnit a proměnit Ostravu v moderní evropské velkoměsto 21. století. Koncepčně dobře řešená doprava může citelně pomoci zlepšit ovzduší ve městě.
Petr Kajnar, ČSSD (volební číslo 6)

Kvalitní dopravní síť považujeme za nezbytný předpoklad rozvoje města, a také nutnou podmínku pro zlepšení stavu ovzduší v Ostravě. Zasadíme se o dokončení přípravy a výstavby klíčových dopravních staveb na území města: prodloužené Místecké, prodloužené Rudné, Severního spoje a Porážkové ulice. V létě letošního roku jsme spustili první fázi Inteligentního dopravního systému, který zjednodušuje parkování v centru města. Druhá fáze usnadní průjezd Ostravou a významnou měrou pomůže při řešení nenadálých dopravních situací v Ostravě. Nadále budeme investovat do rozvoje městské hromadné dopravy. Do provozu jsme zavedli desítky autobusů jezdících na emulzní naftu s nižšími emisemi, od letošního roku je v ostrém provozu první elektrobus. V následujících letech zvýšíme počet elektrobusů v dopravě. Do deseti let propojíme nejlidnatější části města sítí cyklostezek.
Eva Schwarzová, Ostravak (volební číslo 9)

V oblasti dopravy preferujeme bezpečnost, plynulost a minimální dopad na životní prostředí. Ostravská hromadná doprava vyžaduje obnovu vozového parku – budeme dávat přednost autobusům na zemní plyn (CNG autobusy) před elektrobusy, už proto, že CNG autobusy jsou minimálně o polovinu levnější. Budeme koordinovat opravy silnic. Na území města vybudujeme kvalitní síť cyklostezek tak, aby plnila funkci alternativního způsobu dopravy do práce i za volným časem. Podpoříme funkční inteligentní dopravní systém. V jednotlivých obvodech města je nutné dořešit parkování, chceme se zasadit o vybudování hromadných garáží – parkovacích domů v místech s hustou bytovou zástavbou. Parkování v centru budeme řešit vybudováním podzemních garáží a trvat na tom, že v rámci každé nové stavby budou pokryty její normové požadavky na parkovací kapacity. Ostrava by měla řidičům nabízet také záchytná parkoviště, navazující na městskou hromadnou dopravu.
Aleš Juchelka, TOP 09 (volební číslo 12)

Doprava je kromě velkých znečišťovatelů, polétavého prachu z Polska a znečištění z lokálních topenišť občanů jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší v Ostravě i regionu. Proto si zaslouží systematický přístup k řešení jejích hlavních problémů. Prosazení financí na dobudování napojení městského dopravního systému přivaděči na dálnici D1, pravidelné čištění městských komunikací a chodníků, příprava a postupná realizace projektu bezpečných záchytných parkovišť na strategických vjezdech do města a návaznost linek MHD na tato parkoviště s cílem omezit osobní dopravu směřující do centra města nabídkou alternativní dopravy. Postupné vybavení MHD autobusy na ekologické palivo, další příprava a budování systému cyklostezek s cílem zajistit bezpečnou cyklodopravu do centra města i vně Ostravy. Promyšlený systém plánování a realizace velkých oprav tak, aby neparalyzovaly celý dopravní systém města.
František Šichnárek, SNK ED: Chcete změnu? (volební číslo 15)

I nadále chceme usilovat o zrušení zpoplatnění dálnice D1 na území Ostravy a dohlédnout na dokončení rozpracovaných navazujících staveb na D1 procházejících městem a propojení dalších měst v ostravské aglomeraci komunikacemi hodnými úrovně 21. století (prodloužená Rudná, silnice č. 11 směr Opava, Místecká). Chceme vybudovat záchytná parkoviště na okraji města s přímým napojením na MHD; parkování umožňující výraznou slevu při zakoupení jízdenky na MHD. Podporovat rozšiřování ekologických dopravních prostředků MHD (pohon vozidel na CNG, LPG, vodík apod.). Prosazením výstavby Severního spoje odlehčit přetíženým komunikacím Opavské a 28. října, dopravu odklonit mimo obydlená území. Zkrácením dojezdové vzdálenosti mezi centrem a Porubou dojde ke snížení spotřeby pohonných hmot, a tím také ke snížení škodlivých emisí v ovzduší. Chceme zlepšovat technický stav komunikací.
Petr Kazimirski, Věci veřejné (volební číslo 16)

Dopravní dostupnost severní Moravy, respektive dostavba silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou, je jedním z klíčových témat Věcí veřejných. Spolu s kolegou, opavským lídrem VV M. Kopčilem, jsme proto iniciovali schůzku s ministrem dopravy Bártou. Naše úterní jednání lze považovat za úspěšné. Získali jsme reálné obrysy o termínu dostavby silnice. Podle slov ministra Bárty je stavba do roku 2012 přerušena, přesto se i v příštím roce počítá s investicí kolem 30 milionů korun. Razantnější nárůst stavebních prací přijde v roce 2012 a 2013, kdy ministerstvo dopravy chystá uvolnit 700 milionů, respektive 1,5 miliardy korun. Budeme podporovat rozvoj městské hromadné dopravy a snižování jejího negativního vlivu na životní prostředí. Při obnově vozového parku preferujeme vozidla s pohonem minimálně zatěžujícím životní prostředí. V Ostravě jsou podmínky k využití nízkoemisních autobusů na CNG, kde je zajímavá i ekonomika provozu.
Martin Juroška, KSČM (volební číslo 18)

Parametry dopravního systému velmi ovlivňují mobilitu lidí, ekonomiku města, dostupnost služeb i životní prostředí. KSČM přichází s projektem bezplatné městské hromadné dopravy v Ostravě. Chceme občany motivovat, aby více využívali MHD namísto cestování autem. Zahraniční zkušenosti (například belgické město Hasselt) ukazují, že bezplatná MHD jako takový motiv funguje. Snížením individuální dopravy sledujeme zlepšení ovzduší (doprava se na znečištění podílí ze 30 procent), snížení hlučnosti, zvýšení bezpečnosti provozu či snížení nedostatku parkovacích míst v centru města. Lze také samozřejmě očekávat, že lidé ušetřené peníze utratí jinak, čímž podpoří místní podniky. Náklady na bezplatnou MHD jsou přitom pro Ostravu únosné (asi čtyři procenta rozpočtu města). Kromě toho chceme konečně řešit parkování v Ostravě, zabránit nekryté přepravě sypkých materiálů či více investovat do výstavby cyklostezek.
Všechny články ke komunálním volbám v Ostravě ČTĚTE ZDE!