„Proti pardubické spalovně nebezpečného odpadu se podepsalo přes sedmačtyřicet tisíc lidí a na veřejné projednávání jich dorazilo tolik, že organizátoři pronajali hokejovou halu. U nás se zatím uvažuje o projednávání ve velkém sále Domu techniky, a my chceme zkusit dokázat, že se taky umíme bránit, a že i velký sál může být malý,“ říkají René a Tomáš Mydlarčíkovi z Petřkovic.

INICIATIVA

Ti stojí v čele iniciativy odmítající projekt CENNZO Ostrava, který počítá v příštím roce v areálu společnosti Suez s budováním nové spalovny pro nebezpečné odpady (například jedovaté či infekční z nemocnic).

Jedna už zde funguje, má kapacitu pětadvacet tisíc tun ročně… a v plánu je rozšíření o dalších dvacet tisíc tun. Občané se brání a napadají studii EIA vyhodnocující vlivy na životní prostředí.

ARGUMENTY

Poukazují mj. na „jednoznačně neodůvodněnou potřebu navýšení kapacity spalovny vzhledem k trendu vývoje produkce odpadů a potřebám regionu“. Argumentují samozřejmě hrozbou emisí jak z aut vozících smetí, tak ze samotné likvidace, dalším zhoršováním ovzduší ve městě i tím, že se Ostrava může stát místem spalování nebezpečných odpadů dovážených přinejmenším z celé republiky.

ANI GRAM EMISÍ NAVÍC!

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák každopádně uvádí, že kraj nechce „ani gram“ emisí navíc ani žádné dovážení odpadů, jež na jeho území nevznikly. Ke dvěma zásadním podmínkám v případě další mariánskohorské spalovny patří i provozování autodopravy vyhovující jen nejpřísnější normě Euro 6!

„Spalovna má zatěžovat ovzduší jako jeden domek s kotlem na tuhá paliva,“ tvrdí Vondrák. Kateřina Kodadová z pozice mluvčí společnosti Suez vzkazuje, že podmínka „odstraňovat a energeticky využívat“ smetí jen z regionu není v provozu s technologií CENNZO problém.

„I stanovisko kraje potvrzuje jedno z našich zásadních východisek. Totiž že množství nebezpečných odpadů produkovaných v Moravskoslezském kraji převyšuje stávající kapacitu pro jejich odstranění,“ tvrdí Kodadová.

ČIŠTĚNÍ SPALIN

Emise z plánovaného zařízení mají být velmi nízké právě proto, že tři pětiny technologie CENNZO tvoří proces čištění spalin.

„Jsou to jedny z nejpřísněji kontrolovaných provozů a v tomto ohledu se na ně kladou velmi vysoké nároky. Ostravě jsme též reálně schopni v kombinaci s vhodnými kompenzačními opatřeními plnit podmínku nenavýšení emisí. Projekt projednáváme otevřeně,“ líčí Kodadová.

Veřejné projednávání EIA
Velký sál ve třetím patře Domu techniky Ostrava (Mariánské nám. 480/5) se stane ve středu 6. března dějištěm veřejné diskuse nad dopady projektu CENNZO na životní prostředí. „Bude mít zásadní význam pro to, zda ministerstvo životního prostředí v rámci řízení EIA rozšíření spalovny nebezpečných odpadů schválí, či nikoliv,“ zdůrazňují jeho odpůrci. Ti na projednávání, které začne v 15 hodin, zajistili účast i ekologů z neziskových organizací Čisté nebe či Arnika.