Listopadové události roku 1989 nebyly v Ostravě tak jednoznačné jako například v Praze nebo v Brně. Ostrava měla tak výkonný a početný aparát StB, že jeho tvůrce a šéf severomoravské krajské Veřejné bezpečnosti František Kincl byl v roce 1987 povolán do vlády jako ministr vnitra. V každém podniku na Ostravsku byl takzvaně jeden tajný, který si vybudoval síť donašečů. Lidé to věděli a měli strach. 

Polistopadové události očima novináře Boleslava Navrátila:

8. 11. Opavský signatář Charty 77 Jaromír Piskoř předal rozhlasové stanici Svobodná Evropa protest proti stavbě koksovny ve Stonavě. Byl příslušníky VB zadržen a vyslýchán.

19. 11. V ostravském Divadle Jiřího Myrona byla před představením čtena rezoluce pražských divadel a studentů DAMU vyzývající ke generální stávce 27. listopadu.

Pryč s KSČ! Češi, vzbuďte se!

20. 11. Na náměstí Lidových milicí v Ostravě (dnešní Masarykovo) se uskutečnila manifestace dvou tisíc ostravských studentů a umělců. Projevy herců divadel Petra Bezruče a Jiřího Myrona. Dav volal, že chce svobodu a dialog. Žádal propuštění signatáře Charty 77 Petra Uhla z vězení. Na závěr se zpívala hymna.

20. 11. Ve Frenštátě se na místním kině objevil obrovský nápis Pryč s KSČ!

21. 11. Na náměstí v Rychvaldě byl vylepen plakát s nápisem Češi, vzbuďte se! Později k němu někdo připsal: Poláci už jsou vzhůru.

21. 11. Na VŠB v Porubě se sešlo asi tisíc pět set studentů a vyzývali k účasti na generální stávce 27. 11.

Snímky z dění po 17. listopadu 1989:

Fotogalerie: Co se dělo po 17. listopadu v Ostravě?

21. 11. Na náměstí v Novém Jičíně zapalovali mladí lidé svíčky a volali: „Chceme Masaryka!“ Pak zpívali Ach synku, synku…

21. 11. Na ostravském náměstí Lidových milicí se shromáždilo asi pět tisíc studentů, kteří žádali svobodu projevu a politickou pluralitu. Jaromír Ponča, strojník z NHKG, vykřikoval protikomunistická hesla a byl zatčen.

21. 11. V opavském Divadle Zdeňka Nejedlého se sešlo pět set osob. Diskutovali, četli rezoluci studentů z Prahy a zpívali hymnu. Pak se odebrali na náměstí.

22. 11. Na dvoře Pedagoické fakulty v Ostravě se sešlo čtyři sta studentů. Žádali svobodu a vyzývali ke stávce. Promluvili student Ivan Motýl, herci Tomáš Jirman a Petr Haničinec. Bylo konstatováno, že Miloš Jakeš je hlupák.

22. 11. V tento den se začalo stávkovat na většině ostravských vysokých a středních škol.

22. 11. Herec Ondřej Malý ovlivnil studenty ostravské konzervatoře tak, že se rozhodli pro okupační stávku.

22. 11. Studenti VŠB začali skupovat potraviny, aby mohli zahájit okupační stávku.

22. 11. Budova Veřejné bezpečnosti v Opavě byla polepena plakáty vyzývajícími ke stávce.

22. 11. Manifestace na ostravském náměstí Lidových milicí. Studenti se pak přesunuli do Divadla Jiřího Myrona, kde se četl dopis kardinála Tomáška proti Bezpečnosti.

22. 11. Bezpečnost zadržela mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka.

22. 11. Studenti gymnázia v Hlučíně žádali otevření sportovní haly pro svůj mítink. Městský národní výbor to zakázal.

23. 11. Při manifestaci v Ostravě byl vznesen požadavek odvolat Husáka, Jakeše, Indru, Zavadila, Fojtíka a Hofmana. Vystoupila Dolores Šavrdová a Karel Biňovec, kteři informovali o zatčení mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka.

24. 11. Na náměstí Lidových milicí v Ostravě vystoupili herci Jiří Bartoška a Karel Heřmánek. Informovali o založení Občanského fóra a vyzývali k vyslovení nedůvěry vládě a komunistům. Pěvec Ivo Žídek prohlásil, že nebude-li studentům vyhověno, vrátí titul národní umělec.

24. 11. Ve Vítkově na náměstí se na pomníku rudoarmějcům objevil nápis vyzývající ke stávce.

25. 11. Na náměstí Lidových milicí v Ostravě se sešlo deset tisíc osob. Chtěli vystoupit také tajemník KV KSČ Petr Peterek a primátor Bedřich Lipina. Byli vypískáni.

25. 11. Manifestace se konají ve všech větších městech regionu.

25. 11. V Ostravě bylo ustaveno Občanské fórum, v jeho vedení jsou Jaromír Glac, Jaromír Piskoř, Lubomír Zaorálek, Eduard Ovčáček, Jana Šilerová a další.

27. 11. V Opavě byla zahájena generální stávka vyzváněním zvonů a houkáním sirén. Dostavilo se patnáct tisíc osob. Promluvili zástupci Občanského fóra, řečníci KSČ byli vypískáni.

27. 11. Generální stávka v Ostravě začala v pravé poledne a zúčastnilo se jí dvacet tisíc osob. Proběhla v režii Občanského fóra. Kolem krajské správy SNB jezdila popelářská auta a troubila na znamení souhlasu se stávkou.

27. 11. V Technoplynu Ostrava se konala schůze podporující změny ve vládě, ale odmítající zkrachovalé existence jako jsou Havel, Dubček a Kňažko.

29. 11. Vedení OKD rozhodlo, že s okamžitou platností ruší všechna stipendia pro studenty VŠB, kteří stávkují.

29. 11. V Ostravě se uskutečnila manifestace osmi tisíc komunistů a členů Lidových milicí. Navrhovali okamžité ukončení dialogu s opozicí a vzkázali hercům: „Vraťte se do divadel!“ Skandovali také podporu novému tajemníkovi Urbánkovi.

30. 11. Stávkový výbor Dolu Paskov žádal, aby Lidové milice okamžitě odevzdaly zbraně, protože je drží protizákonně.

12. 12. Před budovou krajské správy SNB v Ostravě manifestovalo několik stovek studentů, kteří volali: „StB, StB, teď chceme žít bez tebe!“