Začínalo to zvolna

V Ostravě to začalo vřít až den po studentské manifestaci v Praze, tedy 18. listopadu, kdy se na náměstí začali scházet studenti a tvořili debatující hloučky. Přišli k nim dva uniformovaní příslušníci VB a žádali je, aby se rozešli.

Jeden z mladíků řekl: „Neblbněte, jste kluci jako my, v Polsku to prasklo, v Maďarsku a Německu taky, u nás je to otázka několika dnů, tak se na nás vykašlete.“ Přikývli a odešli.

Na soše milicionáře se objevil nápis: Na co tady čeká? O den později se odpoledne opět začali scházet studenti a byli vyzváni příslušníky VB, aby se rozešli. Ti ale neuposlechli.

A pak to začalo. 21. listopadu 1989 už bylo náměstí plné skupin hlučně debatujících lidí, večer se konala demonstrace a lidé volali, že chtějí svobodu a politickou pluralitu.

Nechceme KSČ!

Na náměstí byla sice radost, ale pořád také strach. Zvláště když krajský tajemník KSČ Václav Václavík v televizním projevu naznačil, že bude povolána armáda.

Mezi demonstranty přicházeli staří komunisté a křičeli: „Proč rozbíjíte socialismus, ničíte jeho výdobytky?“

Po skončení manifestace odešli studenti do Divadla Jiřího Myrona a pokračovali v debatě.

Následující demonstrace na náměstí byla zvláštní. Na balkon vystoupil primátor Ostravy Bedřich Lipina, ale dav skandoval, ať odejde. Tajemník KV KSČ Petr Peterek byl vypískán.

Demonstrace pokračovaly, na transparentech byla sdělení, že studenti a herci stávkují.

Přijeli herci ze Slovenska a z balkonu promluvil Michal Dočolomanský, zpíval Jaromír Nohavica a lidé skandovali: „Jarek, Jarek!“ A vlnili se při jeho písních s rukama nad hlavou.

Demonstrace komunistů

Jenže komunisté přešli do útoku. Ráno se konala schůze stranických funkcionářů v hale Tatran (dnes hala Bonver), kde se provolávala sláva novému tajemníkovi Karlu Urbánkovi.

Večer se na náměstí konala rudá demonstrace, které se zúčastnilo osm tisíc osob, tedy členů a funkcionářů KSČ a milicionářů. Skandovali: Ať žije KSČ!! Pryč s Havlem, sláva Urbánkovi!

Najednou se v bočních ulicích objevily neumělé transparenty reagující na čerstvou zprávu z rozhlasu: Změna ústavy, zrušena vedoucí úloha KSČ! A volání: „Bolševici na krajzák!“ Tedy do vězení. Docházelo k potyčkám. Komunisté vyhrožovali: „Počkejte, až přijede Urbánek z Ruska!“

Jenže Urbánek se od Gorbačova vrátil s prázdnýma rukama nic se nestalo. Byl to paradox. Ostravští komunisté se vzepjali k nejvyššímu výkonu právě ve chvíli, kdy ztratili moc. V té době byla na Černé louce otevřena kancelář Občanského fóra, kde už o politickém směřování rozhodovali noví lidé.

Rozhodla generální stávka

Generální stávka byla naplánována na 27. listopadu. A byla mohutná. Na náměstí se sešlo dvacet tisíc osob, tedy víc než při vzniku Československa v roce 1918. Tentokrát přišli všichni studenti, herci, úředníci ale především lidé z dolů, hutí, chemiček a dalších podniků. A volali: „Už jsme tady!“

Četlo se prohlášení Občanského fóra, co všechno je potřeba vykonat, především se ale zdůrazňoval fakt, že komunisté už jsou jen jednou ze stran a nevedou žádnou Národní frontu. O sestavení nové vlády se v Praze jedná s dosavadní vládou, schvalovat ji bude parlament, Komunistická strana Československa je ze hry. Lidé toto sdělení přijali s úžasnou radostí.

Mocenský aparát v Ostravě byl ochrnut, Veřejná bezpečnost už nedokázala zasáhnout. StB přestala pracovat a soustřeďovala se na skartaci archivů, zatímco jí pod okny jezdila kolona popelářských vozů s nápisy „StB na smetiště“.

Bylo rozhodnuto.

ANKETA: Jak vzpomínáte na 17. listopad 1989?

Veronika Kozlová, 22 let, Raškovice, studentka:

V roce 1989 jsem se narodila, o tom, co se tehdy dělo, tak vím pouze z dějepisu nebo vyprávění rodičů. A co vímo 17. listopadu 1989? Ten den se slaví jako den studentstva, ne? Myslím, že tehdy šlo o to, že za druhé světové války byly zavřeny vysoké školy a studenty to vyhnalo protestovat do ulic. Jeden z nich, Jan Opletal, se na důkaz nesouhlasu dokonce upálil na náměstí. Tehdy studenti za vzdělání bojovali, nevím, zda bych dnes takhle bránila vysokou školu, kterou navštěvuji. Možná, kdyby náš stát vysoké školy a nás studenty více podporoval. Takhle k tomu nemám důvod. Spousta mých kamarádů jde raději studovat do zahraničí.

Ondrej Bošňák, 42 let, Ostrava, technik:

Vzpomínám si velmi dobře, co jsem před těmi dvaceti lety dělal. Studoval jsem vysokou školu na Slovensku a věřil, že revoluce bude šance na změnu. O událostech sedmnáctého listopadu se tady v Česku moc nemluvilo a naše média byla tehdy potichu nebo podávala pouze kusé informace. O všem jsem se dozvěděl z vysílání maďarské televize, která byla mnohem otevřenější. A co mi revoluce přinesla? Určitě se mi líbí, že se nám otevřel svět a spousta možností poznat nové věci. Na druhé straně někteří lidé využili těchto změn k nepravostem a mnoho věcí se dnes podaří tak nějak „zašít“. Myslím si, že každý režim má své stinné a slabé stránky, ale dobu před dvaceti lety bych ani tak vrátit nechtěl. Je to o lidech, každý má stejnou šanci.

Gerhard Muris, 70 let, Ostrava, důchodce:

Sedmnáctý listopad jsem vnímal jako začátek lepších časů. S kamarády jsme tehdy vyšli do ulic Ostravy a byla v nich cítit změna, a to byl krásný pocit. Měli jsme prostě radost. Konečně jsme mohli říct, co si myslíme, jak věci vidíme, mohli jsme mluvit otevřeně. Revoluce také přinesla možnost vycestovat do světa, volnost, zmizely všechny ty povolenky a strach se na něco zeptat. Někteří na demokracii brblají, ale já nemyslím, že by to bylo o režimu jako takovém. Je to hlavně o lidech, kteří neumějí s demokracií zacházet a využívají ji ke špatnostem. Myslím si, že stát by měl mít větší metr na ty, kteří kradou a obohacují se penězi, které jim nepatří. Stát by měl zasáhnout a nenechat to dojít ještě dál.

Ptala se: Tereza Krumpholzová