„Chci, ať víte, že jste rozhodli o výstavbě armádní základny v těsné blízkosti našich domovů – zastavěná oblast je ve vzdálenosti pouhých 250 metrů, včetně ochranného pásma, to znamená, že se armáda ocitne hned za našimi zahradami,“ uvedla mimo jiné ve svém příspěvku na zasedání zastupitelů kraje 8. června Pavla Veřmiřovská. Ta je také spoluautorkou petice, kterou členové petičního výboru předali zastupitelstvu obce Petřvald.

Pozemky v Petřvaldu, kde ba mohlo stát Logistické centrum Armády ČR - červen 2023.
Mluvčí armády ČR: Dohoda o zřízení americké základny v Mošnově neexistuje

Petice, v níž je vyjádřený nesouhlas s rozšířením LOG HUB AČR na území obce a žádost na zastupitelstvo Petřvaldu, aby neschválilo změnu územního plánu pro tento projekt, vznikla v březnu. V té době se také v Petřvaldíku, místní části Petřvaldu, uskutečnila beseda obyvatel se zástupci Moravskoslezského kraje i obce Petřvald týkající se výstavby LOG HUB AČR.

„Po té besedě nám petici podepsalo asi sto lidí. Chtěli to podepisovat i lidi z Ostravy a okolí, ale říkali jsme jim, že to máme pro naše zastupitele,“ říká pro Deník Pavla Veřmiřovská, s níž se autor tohoto textu setkal v Petřvaldě za přítomnosti dalších místních obyvatel. Upřesňuje, že petici podepsalo 73 procent lidí, kteří přišli na podzim 2022 ke komunálním volbám.

Námitky kraj zamítnul

Pavla Veřmiřovská říká, že všechno odstartovalo loni před Velikonocemi, když ještě působila v zastupitelstvu obce. Tehdy, 12. dubna, se v budově krajského úřadu v Ostravě konalo veřejné projednání, jehož předmětem bylo vymezení plochy LOG HUB AČR. Měli jsme na to krátkou dobu, ale sepsali jsme námitky, předali je místostarostce obce, která je ještě trochu upravila. Musím říct, že dobře. Kraj nám ale ty námitky neuznal,“ poznamenává Pavla Veřmiřovská.

Budování nových stavebních parcel ve Studénce-Nové Horce - červen 2023.
VIDEO: Bydlení u zámku. Na Novojičínsku vznikají nové stavební parcely

V červnu Moravskoslezský kraj požádal obec o změnu územního plánu, která by umožnila rozšíření LOG HUB AČR. „Obvolala jsem osm zastupitelů, o nichž jsem si myslela, že by nad tím aspoň přemýšleli a nabádala je, ať to neschválíme. Protože v opačném případě si tam budou moci dělat, co chtějí. Nakonec se povedlo tu změnu neschválit. Pak byly volby, už jsem nekandidovala a říkala jsem si, že se mi proti tomu bude lépe bojovat zvenčí,“ podotýká Pavla Veřmiřovská.

Změny se mají dotknout i chráněné oblasti

Pokud by došlo ke změně územního plánu, území, které je dnes vyznačené jako zemědělská půda, les, vodní tok by bylo určeno pro lehký průmysl a výrobu. Protnula by ho nová železniční vlečka. Jeden z přítomných, Roman Císař, upozorňuje, že změny by se dotkly i chráněné krajinné oblasti.

Kavárna Pojď Cafe ve Fulneku.
Petice ve Fulneku. Zabývá se slovy místostarosty na adresu rodiny Petry Kvitové

„Je to vedeno jako významná evropská lokalita, a to má být zasypáno. Je doložené, že například na dravce motáka pochopa to bude mít významně negativní vliv. Podle evropské i naší směrnice má být náhrada – vybudování nového mokřadu. Odborníci upozorňují, že v mnoha případech takové kompenzace nejsou funkční,“ zdůrazňuje Roman Císař, jenž se domnívá, že železnice bude potřebná hlavně kvůli překladištím. „Zaštiťuje se to armádou. Veřejný zájem se prosazuje mnohem lépe než podnikatelský záměr. Dojde k obrovskému poškození. Cítíme se ohroženi nejen z hlediska železnice, ale i životního prostředí,“ dodává Roman Císař.

Zájem armády, zájem kraje

Šestice lidí, s nimiž Deník hovoří, se netají pocitem, že do sebe začaly zapadat střípky nějaké skládačky. Pavla Veřmiřovská říká, že o případné změně v územním plánu se jednalo už v roce 2020.

„Tehdy stavební úřad změnu nedoporučil. Jako důvody uvedl záplavovou zónu, že je tam blízko CHKO Poodří a ptačí rezervace Natura 2000, orná půda prvního a druhého stupně ochrany zemědělského a půdního fondu a úřad pro civilní letectví musí v případě stavby vydávat zvláštní povolení. O dva roky později, když už měl kraj tyto pozemky vykoupené, a žádal obec o změnu územního plánu, už bylo stanovisko stavebního úřadu souhlasné. O záplavové zóně, o rezervaci ani slovo. Byla tam věta, že neshledávají rozpor s veřejným zájmem. To místo je pořád stejné, jediné, co se změnilo, je majitel,“ upozorňuje Pavla Veřmiřovská. Někdo z přítomných prohodí, že kraji šlo hlavně o to najít investora, který by zaplatil opravu dráhy na letišti. Našel armádu.

Přistání bezpilotního letounu MQ-9 Reaper, 13. června 2023, Mošnov. Šlo zřejmě o první přistání takového letounu na civilním letišti v Evropě.
VIDEO: Bezpilotní letoun MQ-9 Reaper v Mošnově, takto vypadalo jeho přistání

Vladan Veřmiřovský mi ukazuje mapu a na ní letiště, opravnu Job Air, vytýčení, kde kdysi stávala obec Harty, která byla kvůli výstavbě letiště srovnána se zemí, nákres železniční vlečky a také jednotlivá území v okolí místa, kde má vzniknout LOG HUB ČR. Jedno z nich vlastní developerská firma Panattoni. Kraj se v místě snaží vykupovat pozemky, ale pode Vladana Veřmiřovského tam skupuje pozemky také jedna firma. On hospodaří jako zemědělec, proto neskrývá zděšení a znechucení z toho, jak se nejen v tomto případě nakládá se zemědělskou půdou. Ostatním také vadí, že do areálu má vést obslužná cesta kolem řeky Lubiny, místem, které dnes místní využívají k procházkám a k relaxaci.

Hovoříme mnoho desítek minut. Hostitelé mi předávají některé písemné materiály k věci. Odjíždíme obhlédnout místa, kterých se to, o čem jsme hovořili, týká. Po chvíli zastavujeme u poměrně nového stavení. Kousek od něj je pole, za ním jde vidět les a oplocení areálu letiště. Nedaleko místa, kde stojíme, by měla končit železniční vlečka. Nad námi právě přelétává vrtulník.

FUBI Shop na Čeladné v Beskydech nepotřebuje obsluhu - 9. června 2023.
Republikový unikát v Beskydech, nonstop prodejna funguje bez obsluhy

V hlavě mi rezonuje věta Pavly Veřmiřovské, že se hlavně vedou řeči o Petřvaldu, Mošnově, Velkém Mošnově. Podle ní se ale projekt dotkne i okolních obcí, ať už světelným smogem, zvýšenou dopravou a s tím spojenou prašností. I proto chce petiční výbor 21. června uspořádat besedu, a to i pro občany okolních obcí, aby jim předal informace.

„Mnoho lidí neví, kde ten LOG HUB vlastně má být. Chceme, aby se každý zorientoval, kde to bude, a oslovíme i starosty okolních obcí, například Staré Vsi, Trnávky, Mošnova, Proskovic, Jistebníku,“ uzavírá Pavla Veřmiřovská.