V republice bylo pracovníky jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) provedeno téměř 170 tisíc kontrol u lidí na takzvané neschopence. U 3391 osob kontroloři odhalili pochybení při dodržování léčebného režimu. Z více než 20 tisíc kontrol v Moravskoslezském kraji kontroloři zaznamenali porušování léčebného režimu ve 309 případech.

„Kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ jak na základě vlastního výběru, tak z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. Musí se prokázat průkazem. Údaje o provedené kontrole se zaznamenávají do neschopenky," vysvětlila Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Jak podotkla, aby kontrola byla možná, lidé jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti.

„Místo musí být označené jmenovkou a musí mít funkční zvonek," doplnila s tím, že pokud zaměstnanci OSSZ nezastihnou dotyčného na uvedené adrese, písemně je vyzvou, aby je kontaktovali. „Záznam o porušení režimu se zasílá dočasně práce neschopnému, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli," dodala Buraňová s tím, že dalším postihem je krácení nebo odnětí nemocenského.