Elektronické ovládání, možnost otočení o 180 stupňů, velká škála poloh, vnitřní vyhřívání a multifunkční stolek zabudovaný přímo v podpěrkách pod paže. To jen několik výhod, kterými se pyšní komfortní sedadla.

„Zakázku jsme dostali od kanadského klienta s požadavkem převratných sedadel, která cestujícím zpříjemní vyhlídkové cesty v Rocky Mountains. Vedoucím projektu a vývojového týmu byl také absolvent VŠB-TUO Adam Honěk a já vedl konstrukci. Důležité je, že sedadla kromě svého komfortu zajišťují i bezpečí, protože byla podrobena nárazovým testům. Tyto testy například v zemích Evropské unie nejsou povinné, ale v zámoří představují nutný standard," uvedl šéfkonstruktér sedadel a absolvent univerzity Jakub Černoch.

Multifunkční sedadla, jejichž vývoj trval necelý rok, budou postupně dodávána do několika kanadských vozů a rýsuje se i další spolupráce mezi českou firmou a kanadským odběratelem. Pro zaměstnance fryčovické firmy představoval projekt velkou výzvu. „Vývoj těchto sedadel pro kanadského turistického operátora byl výjimečný. Je to sedadlo bez jakýchkoli kompromisů, pro velice náročného zákazníka, a tím pádem je to tím ‚nej', s čím se může konstruktér setkat," vysvětlil vedoucí týmu Adam Honěk.

Dvousedadlo bylo jako příklad úspěšného produktu vystaveno v prostorách univerzity. Studenti ho budou moci využívat ke studiu či relaxaci. Prezentace potvrdila úspěch dlouhodobé spolupráce společnosti BORCAD s VŠB-TUO. „Cílem akce je ukázat studentům i veřejnosti, že absolventi mají šanci se zde podílet i na projektech světové úrovně," dodal děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý. „Naši absolventi opakovaně ukazují, že je možné prosadit se v celosvětovém měřítku," doplnil ho na závěr Ivo Vondrák, rektor VŠB-TUO.

Klára Kohoutová