„Troufám si říci, že toto omezení ohrožuje mé dítě nejen na zdraví, ale přímo na životě,“ říká matka sedmnáctiletého syna, který je na mentální úrovni kojence. Odborně se jeho diagnóza nazývá těžká mentální retardace.

„Sedmnáctiletého kluka jen těžko vtěsnám do dětské postýlky. K tomu, abych tak velké dítě dostatečně zabezpečila ve spánku a při odpočinku, potřebuji doma velmi vysokou ohrádku, které říkáme klec. V týdenním stacionáři, který můj syn navštěvuje, k tomu potřebují právě toto síťové lůžko,“ vysvětluje žena, která napsala osobní dopis autorce knih o Harrym Potterovi Joanne Kathleen Rowlingové.Tu totiž viní z toho, že v Česku rozpoutala kampaň proti používání zmíněných lůžek. „Vy byste snad nechala spát či odpočívat dítě kojeneckého nebo batolecího věku v otevřené nebonezajištěné postýlce?“ ptá se Rowlingové Šuránková, která na sklonku loňského roku zaslala vedení tehdejšího Ústavu sociální péče pro mentálně postižené (ÚSP) v Ostravě-Muglinově dopis se žádostí o ponechání síťového lůžka pro svého syna během jeho pobytů ve stacionáři i poté, co vejde v účinnost nový zákon. Vedení ústavu se proto obrátilo na ministerstvopráceasociálníchvěcís dotazem, zda je možné vyhovět přání opatrovníka a učinit výjimku ze zákona. Ministerstvo ale odpovědělo, že pokud ústav dá klienta do síťového lůžka, bude to nezákonné a ústav může přijít o registraci. Podle zákona lze použít pouze fyzické úchopy, samotku, nebo léky, tvrdí ministerstvo. „Lůžko s částečnými bočními postranicemi není vhodné, může z něho vypadnout.To se může stát i při použití zklidňujících léčiv, ta navíc u našeho syna nezabírají standardně,“ vysvětluje matka.