Městská nemocnice Ostrava, která letos slaví 120. narozeniny, v současné době poskytuje péči na 32 odděleních, která mají 682 akutních lůžek, 150 lůžek následné péče a 66 sociálních lůžek.

Vše na téma
VOLBY 2018 v Ostravě najdete zde

Je největší nefakultní nemocnicí v České republice, poskytuje širokospektrální zdravotní péči pro Ostravu jak na lůžkových odděleních, tak prostřednictvím ambulantní péče, a to nejen pro ostravské pacienty. Od roku 1992 je příspěvkovou organizací města.

Městská nemocnice Ostrava by se měla v příštích letech dočkat rozsáhlé rekonstrukce, kdy by měla být postavena nová budova s centrálními operačními sály za zhruba 750 milionů korun.

„Ale je v tom už zahrnuto také asi 150 až 160 milionů korun na zdravotnickou techniku,“ řekl náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek s tím, že stavba by mohla začít v roce 2021.

Lékaři po výstavbě budovy s centrálními operačními sály volají už řadu let. „Pokud se tato stavba zrealizuje, posune nemocnici úplně do jiné dimenze. Přinese velké zkvalitnění péče, bude zlepšena organizace práce,“ uvedl ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig.

Dnes jsou totiž operační sály rozprostřeny po celé nemocnici, což komplikuje logistiku přepravy pacientů, pohybu personálu i zásobování. „Je tam stará vzduchotechnika, staré podlahy, staré obklady,“ popsal situaci ředitel nemocnice Uhlig.

Plánovaná nová budova by se měla skládat z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží. Jakýmsi srdcem stavby bude devět operačních sálů.

Na stejném patře poslouží pacientům před přesunem na jednotlivá oddělení jedenáct nových dospávacích lůžek. Do budovy přibude také oddělení intenzivní péče či ortopedické oddělení pro pacienty s krátkodobou anestezií.

OČIMA LÍDRŮ

Lukáš SemerákLukáš Semerák (Ostravak)
Jasně říkáme, že nemocnice musí zůstat městu. Dneska se nikdo nepřizná, ale ještě nedávno ji někteří chtěli prodat nebo pronajmout. To nejcennější, co nemocnice má, jsou lidé, kteří v ní pracují. Mnohdy jsou to opravdoví srdcaři. Oprava v podstatě už začala, sice „jen“ na papíře, jsou však za námi dva roky poctivé odborné a systematické práce. Navíc si na opravu šetříme peníze, takže se nejedná o žádnou fikci, ale o naprosto reálnou investici.

Zdeněk NytraZdeněk Nytra (ODS)
Neplánujeme prodej městské nemocnice soukromému provozovateli. Podporujeme její rozvoj a modernizaci. Ale máme k tomuto dvě připomínky: 1. Na financování by se měl podílet i Moravskoslezský kraj tak, jak se podílí na financování nemocnic v ostatních okresech. 2. Je nutná koordinace s ostatními nemocnicemi ve městě, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě a naopak se docílilo vyšší kvality poskytované péče.

Tomáš MacuraTomáš Macura (ANO)
Nikdy nás nenapadla možnost privatizace městské nemocnice. Tu budeme modernizovat podle připraveného generelu a uděláme z ní nejlepší nemocnici minimálně v rámci Moravskoslezského kraje. Za stávajícího vedení města se do fifejdské nemocnice investovalo více peněz než za předchozích dvacet let. Už máme připraveny varianty dalších investic, některé se projektují, další už se realizují. Víme, že to bude stát řádově 2,3 miliardy korun. Na investice už si odkládáme peníze. Zatím je ve fondu 750 milionů korun.

Zbyněk PražákZbyněk Pražák (KDU-ČSL)
Teoreticky si dokáži představit obě varianty. Nicméně ve stávající situaci českého zdravotnictví, kdy mnohé nemocnice se po privatizaci pak orientují v poskytované péči především na lukrativní a dobře placené výkony, necítím jistotu, že by fifejdská nemocnice nemohla skončit stejně. A takové riziko nechci v žádném případě připustit. Proto jednoznačně podporuji myšlenku fifejdskou nemocnici zrekonstruovat do podoby moderního zdravotnického zařízení, jehož vlastníkem bude dále město Ostrava. David Witosz (Piráti) Jednoduchá odpověď. Nemocnici rozvíjet, neprivatizovat! Nejsem lékař, ale podle mého nelze zdravotnictví převádět manažerskou excelovou tabulkou, jak se to často děje. Zdraví máme jen jedno…

Patrik HujdusPatrik Hujdus (Nezávislí)
Není důležité, kdo je vlastníkem. Důležité je, jaká je vykonávaná péče a jak dlouho pacienti čekají na odborná vyšetření a zákroky. V tomto městě chybí kooperace mezi nemocnicemi; podle našeho názoru je tedy načase začít debatovat o tom, že by se z městské nemocnice stala nemocnice krajská. Je potřeba ji centrálně a lépe řídit, se zkušenostmi z jiných měst i možností kvalitnější vzájemné spolupráce.

Martin JuroškaMartin Juroška (KSČM)
Nemocnice musí zůstat ve vlastnictví města. Komplexní modernizace je nutností. Podpořili jsme plán oprav a v následujících letech budeme do městského rozpočtu zařazovat jednotlivé investice vedoucí k modernizaci nemocnice. Za klíčovou považujeme zejména co nejrychlejší modernizaci urgentního příjmu a vybudování centra chirurgických oborů. Stejně důležité jako technická modernizace je také zkvalitnění služeb a zkrácení čekacích dob na vyšetření.

Jiří SrbaJiří Srba (ČSSD)
Rozhodně rozvíjet! Jsme proti privatizaci, chceme do ní investovat. Zdraví občanů máme na prvním místě. Patří to k prioritám ČSSD a již dříve jsme v souvislosti s touto nemocnicí přistoupili k přípravě projektové dokumentace pro stavbu centrálních chirurgických sálů. Je výhoda, že ji Ostrava má. Tak by bylo bláznovství se jí zbavit.

David WitoszDavid Witosz (Piráti)
Jednoduchá odpověď. Nemocnici rozvíjet, neprivatizovat! Nejsem lékař, ale podle mého nelze zdravotnictví převádět manažerskou excelovou tabulkou, jak se to často děje. Zdraví máme jen jedno..


Na začátku roku 1898 byla v Moravské Ostravě, v části zvané Fifejdy, postavena nová Městská nemocnice. Slouží tedy veřejnosti již 120 let.POHLED DO HISTORIE Odkaz kaplana Kašpara Pittlera Ve dvacátých letech 19. století moravskoostravský kaplan Kašpar Pittler pořídil dvě poslední vůle (v roce 1820 a 1823), ve kterých odkázal veškerý svůj majetek ve prospěch budoucí nemocnice. Jmění tzv. Pittlerovy nadace bylo po smrti svého zakladatele (†1832) neustále doplňováno dobrovolnými dary měšťanů a různými sbírkami.

Souhlas k výstavbě nemocnice dala dvorská kancelář ve Vídni 4. července 1846, následně tento záměr podpořilo 9. října moravské gubernium v Brně s podmínkou, že polovina výdajů na výstavbu, provoz a údržbu bude hrazena z Pittlerovy nadace a polovina z prostředků města.

V roce 1848 byla v Moravské Ostravě otevřena první nemocnice. Stála v tehdejší Mostní ulici.Stavebním místem se stala zahradní parcela původního domu Kašpara Pittlera v Mostní ulici (dnes ulice 28. října) v centru města blízko náměstí. Výstavbu nemocnice vedl místní stavební podnikatel Anton Römisch. Budova byla otevřena nejspíš v květnu 1848, avšak další dostavby a úpravy probíhaly ještě v následujících letech, takže k úplnému ukončení stavebních prací došlo až v roce 1851. Nově postavená nemocnice byla jednopatrová, s hlavním vchodem z Mostní ulice a měla kapacitu 24 lůžek.