„Cením si i hlasů z opozičních lavic, není to úplně obvyklé,“ poděkoval Macura a upozornil, že vedení města čeká složitější období než bylo to poslední. „Nepochybně zažijeme pokud ne přímo ekonomickou krizi, tak přinejmenším zpomalení, s tím musíme počítat. I vy, kteří jste nás kritizovali za splácení dluhů a vytváření rezerv, tak jistě oceníte, že bude z čeho brát,“ pronesl už s primátorským řetězem na krku a podotkl, že svou politiku nebude měnit.

Zastupitelstvo se většinu času neslo v klidném duchu, pouze když padly návrhy jmen na předem očekávané radní, zabolely čerstvé rány. Ostravak (Semerák) se pustil do Pirátů (Witosz), kteří jim vyfoukli místo v koalici na městě a byli i součástí povolebního převratu na Moravské Ostravě. „Neznám vás osobně, pouze z debat, ale není zásadou vašeho programu vyhrazování se proti kumulaci funkcí? Ptám se čistě proto, abyste neměl problémy u vás ve straně,“ reagoval jízlivě Semerák na Witosze coby místostarostu MOAP a nového radního města. V dlouhém projevu Witosz vysvětlil, že jiný zvolený zastupitel strany nepřipadal ze stejného důvodu v úvahu a že se odměny radního vzdá ve prospěch strany. „Kdybyste řekl, že jste na tu funkci zbyl, bylo by to kratší, ale děkuji,“ ucedil Semerák o rozesmál sál.

Projev znovuzvoleného primátora Tomáše Macury

„Děkuji za svěřenou důvěru. Cením si i hlasů, které přišly z opozičních lavic, není to úplně obvyklé. Čeká nás hodně práce, chceme Ostravu posunout zase o kus dopředu a zrealizovat další projekty ze Strategického plánu Ostravy, kde je spousta důležitých věcí. Budou nás tyto úkoly čekat ve složitější době, než byly předešlé čtyři roky. Vyvstala řada nových skutečností, možná rizik, nepochybně zažijeme v tomto období pokud ne přímo ekonomickou krizi, tak zpomalení ekonomiky, se kterým musíme počítat. I vy, kteří jste nás kritizovali za splácení dluhů a vytváření rezerv, jistě oceníte, že bude z čeho brát. Je to právě veřejný sektor, který musí zabrat a rozpumpovat kola ekonomiky. Další globální výzvy budou jistě i z měny klimatu. Co se týče mého stylu politiky, měnit se nebudu. Dávám přednost hledání společných cest před silovou politikou, protože tady nemusím sedět nejen za čtyři roky, ale, když na to přijde, ani za půl roku. Loď nesmí změnit kurs. Budu klást velký důraz na hospodárnost, transparentnost a otevřenost radnice. Nechci na radnici politiku, chci dodržování dohod a aby platila podaná ruka. Za všech okolností budu vždy upřednostňovat zájmy města před zájmy stranickými a osobními. Byl bych rád, kdybychom se společně spojili za cílem posunout město dál kupředu - mezi skutečné metropole celé Evropy.“

Složení Rady města Ostravy
Tomáš Macura (ANO) – primátor, resort dopravy
Radim Babinec (ANO) – náměstek primátora, veřejné zakázky
Kateřina Šebestová (ANO) – náměstkyně primátora, životní prostředí + IT služby
Zuzana Bajgarová (ANO) – náměstkyně primátora, investice
Andrea Hoffmannová (Piráti) – náměstkyně primátora, školství a sport
Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) – náměstek primátora, kultura a volnočasové aktivity + sociální věci a zdravotnictví
Martin Štěpánek (ODS) – náměstek primátora, finance a rozpočet
Martin Bednář (ANO) – radní
Karel Malík (ANO) – radní
David Witosz (Piráti) – radní
Zdeněk Nytra (ODS) – radní, bezpečnost

ArcelorMittal Ostrava. Ilustrační foto.
Odboráři opustili jednání s vlastníkem firmy, který chce kunčickou huť koupit