Šetření statiků v chátrajícím komplexu budov Módního domu Ostravica-Textilia přineslo už první výsledky. Potvrdily se tak obavy vedení města, na jejichž základě v uplynulých dnech Ostrava podala trestní oznámení na společnost RME Czech kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti.

Přečtěte si také: Ostravica-Textilia - lidé byli otřeseni. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř

„V tuto chvíli nelze potvrdit okamžitou destrukci narušených konstrukcí staveb, ale také ji nelze vyloučit. Zjištěné poruchy zapříčiněné tím, že se majitelé staveb o budovy řádně nestarali a dále nestarají, je však nutno neprodleně odstranit, aby se možným destrukcím předešlo," uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Osud komplexu budov tvořící dohromady objekt známý pod jménem Módní dům Ostravica-Textilia stále není jasný.Jednatel společnosti vlastnící komplex budov se však nechal slyšet, že na současném stavu tří historických nemovitostí, který se během posledního půl roku prudce zhoršil, má zásluhu právě město. „Myslím si, že město by k tomu mělo přistoupit trošku zodpovědněji. Už taky tím, že se dá říct, má vinu na tomto stavu," řekl Nikos Boboras.

Vedení města se proti tvrzení jednatele, který si přizval na pomoc architekta Josefa Smutného, důrazně ohradilo. „Pro mě je nepochopitelné, že někdo koupí nějaký objekt bez konkrétního záměru, jak s ním naložit, a následující měsíce věnuje tomu, převést toto rozhodování na město. Netuším ani, jak by město mohlo být vinné za stav soukromého objektu. Tím spíše, že město tohoto i předchozího majitele opakovaně vyzývalo k součinnosti a k pracím na údržbě objektu," podotkl ostravský primátor.

Demolice není řešení

„Nevím, jestli se spíše nejedná o nějakou spekulaci, která vytváří takové předpolí pro budoucí úvahy majitele," naznačil primátor Macura možnost, že by chtěl současný vlastník objektu zdemolovat nárožní dům, který je podle dosavadních informací v nejhorším stavu a také jako jediná budova není kulturní památkou.

Tuto variantu v uplynulých dnech vyslovil i jednatel společnosti. „Pokud statici řeknou, že je stavba v havarijním stavu, musím zabránit tomu, aby došlo k nějakému neštěstí tím, že památkově nechráněný objekt zdemoluji," vyjádřil se Nikos Boboras k pomyslnému „nechtěnému dítěti", které získal nový vlastník v rámci širšího vyrovnání od předešlého vlastníka.

Demolice objektu, který sice není kulturní památkou, ale stojí v areálu plošné ochrany městské památkové zóny Ostrava, však nestojí podle hlavního architekta Cyrila Vltavského z Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy pouze na rozhodnutí společnosti RME Czech.

„Postup v případě tohoto rozhodnutí je poněkud složitější. Navíc s případnou demolicí by vyvstala nová otázka: Co přijde na místo zničené budovy?" řekl Cyril Vltavský.

Knihovna nebo galerie?

Nový majitel tak stále hledá společnou řeč s vedením města a zvažuje i rekonstrukci, která však není v jeho finančních možnostech. „Musíme najít nějaký soulad mezi mnou, městem, veřejností a hlavně památkovým ústavem. Kdybych měl objekt uvést do původního stavu, bylo by to pro mě ekonomicky nereálné," podotkl jednatel společnosti RME Czech Nikos Boboras s tím, že přemýšlí spíše nad zřízením jakéhosi veřejného prostoru galerie nebo knihovny za pomoci evropského spolufinancování, které by mu mohlo pomoci získat právě město.

„Budeme mu v rámci svých možností jistě aktivně nápomocni. V takovém případě však očekáváme konkrétní návrh a konkrétní nabídku, která doposud městu učiněna nebyla. Snaha přenést zodpovědnost za stavebně technický stav budov na město však rozhodně nepovažujeme za šťastný začátek této možné spolupráce," uzavřel Tomáš Macura s tím, že v současnosti nepřipadá v úvahu, že by město od vlastníka objekty odkoupilo.