Děti v Česku více než rok trávily většinu času doma – bez prezenční výuky ve školách, bez kroužků a většiny pohybových aktivit. Intenzivněji než dříve také čelily stresu i domácí nudě, což se mnohdy silně negativně projevilo na jejich váze. 

„Dříve měly děti alespoň minimum pohybu při cestě do školy a ze školy a v hodinách tělesné výchovy, část z nich pak při kroužcích nebo i při sportovních aktivitách s rodiči. Toto všechno na rok téměř úplně odpadlo. Navíc tento nový životní styl mohl být pro řadu dětí stresující, což znovu podněcuje k nezdravému stravování,“ vysvětluje MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení z Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

Dětská obezita
O dětské obezitě se rozhoduje při početí, říká odborník

Svou roli hraje i nuda, která v kombinaci s pobytem doma láká děti k ledničkám a zásobám sladkostí. V důsledku toho pak nejsou výjimkou školáci, kteří za uplynulý rok během pandemie přibrali i 15 kilogramů nad doporučenou váhu.

Více než jindy je proto podle primáře důležité dbát na správný režim dětí i volbu správné stravy a věnovat se pohybovým i jiným volnočasovým aktivitám – pokud možno co nejpestřeji.

„Zároveň jídelníček by měl být v čase distanční výuky a omezení volnočasových aktivit přizpůsoben sníženému výdeji energie, který děti při převážném pobytu doma jednoznačně mají,“ dodává primář Boženský s tím, že nárůst váhy u dětí negativně ovlivňuje nejen jejich fyzické zdraví, ale také to duševní.

Auto srazilo dívku, která nečekaně vstoupila do vozovky.
Mladou dívku srazilo auto. Policisté varují děti: Dávejte pozor

„Rodiče, kteří k nám aktuálně na pracoviště přicházejí, téměř vždy řeší celý komplex obtíží, a v drtivé většině jsou stejné. Jejich děti trpí nadváhou či obezitou v důsledku nevhodné stravy i nedostatku pohybu, ale zároveň v důsledku současných opatření ztratily disciplínu, motivaci, režim i sociální návyky. Mění se celkově jejich chování a přibírání na váze je pak už jen jedním z mnoha důsledků. V těchto případech je potřeba řešit situaci komplexně a celkově změnit životní styl i přístup,“ radí doktor Boženský.

Klíčem k úspěchu je přitom podle něj vhodná motivace, pravidelný správný režim, který musí nastavit především rodiče, a také vytrvalost. Úprava hmotnosti totiž nikdy nepřichází ze dne na den.