„V našem zařízení jsou asi jiné děti, než prokázal výzkum," říká ředitelka Dětského domova Úsměv ve Slezské Ostravě Eva Chodurová. „Jsme malý domov s kapacitou čtyřiadvaceti dětí. Speciální školu navštěvuje pouze pětina dětí, ostatní jsou v běžných třídách na základní škole," říká ředitelka.

Co se týká dětí po splnění povinné školní docházky, v domově žijí pouze tři děti, z toho jeden studuje na učilišti a dva jsou na střední škole, kde studují maturitní obor.

Specializovaný průzkum, do kterého se zapojilo 63 dětských domovů v zemi, poukazuje také na to, že mezi nejčastější problémy či bariéry, které dětem brání v dosažení vyššího vzdělání, patří z pohledu vedení dětských domovů zanedbání péče původní rodinou, malá či žádná podpora v rodině, nižší sebevědomí a motivace, vrozená omezení (nízké IQ) nebo fakt, že není domovům v dostatečné míře zajištěna podpora pro doučování, psychologická podpora či kroužky.

To vše má údajně přímý vliv na formování dítěte a jeho motivaci. Vysoký počet dětí a nízký počet vychovatelů podle výzkumu ředitelé vnímají jako velký handicap.

„Na naší skupině je maximálně osm dětí. U nás probíhá každodenní příprava na vyučování, kde je možné přistupovat k dětem individuálně," vysvětluje ředitelka a dodává, že v jejich zařízení žily také děti, které zvládly i školu vysokou…