Ostravští zastupitelé budou ve středu rozhodovat o tom, zda schválí novou vyhlášku, která mění statut města. Pokud řeknou ano, ztratí ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky právo nakládat se svým majetkem.

Hlasovat pro změnu jim doporučili ostravští radní. Na základě auditorské zprávy, kterou zhotovili kontroloři ostravského magistrátu, jsou přesvědčeni o tom, že od loňského července do letošního června vedení Mariánských hor a Hulvák dostatečně nezajistilo ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání snimi. Podle ostravského primátora Petra Kajnara (ČSSD) i jeho náměstka pro finance Lukáše Ženatého (ODS) jsou chyby natolik závažné, že magistrát

požádal Krajské státní zastupitelství Ostrava, aby posoudilo spisové materiály spoukazem na podezření ze spáchání trestného činu, a navrhli zastupitelům, aby samosprávě obvodu odebrali právo hospodařit.

Pokud návrh radních vzastupitelstvu projde, a je velmi pravděpodobné, že se tak stane, bude to znamenat, že veškeré rozhodování a odpovědnost za hospodaření v Mariánských Horách a Hulvákách převezme samospráva Ostravy. Vedení obvodu bude pouze připravovat materiály a podklady pro jednání městské rady a zastupitelstva, nebude mít žádné rozhodovací pravomoci

Mariánskohorští radní: Je to politická hra

Starostka Mariánských Hor a Hulvák a senátorka Liana Janáčková (Nezávislí) odmítá veškerá nařčení znehospodárnosti, tvrdí, že za její „vlády“ nedocházelo na úřadu k vážným pochybením, rozhodnutí radních považuje za politickou hru. „Audity, které prováděli kontroloři magistrátu, neprokázaly žádné hrubé chyby. Zastupitelé nám vždy pouze uložili napravit drobnosti, což jsme také udělali. Ostravští radní se tak rozhodli proto, že jsem coby nezávislá vopozici vůči vládní koalici vOstravě. A že jsem na místě starosty obvodu nahradila Radomíra Michniaka zODS,“ prohlásila Janáčková. Podporují ji i další obvodní radní.

Kontroly hospodaření městských obvodů se obvykle provádějí dvakrát ročně. Jednou úředníky magistrátu a podruhé auditorskou firmou, která má smluvní vztah směstem Ostrava. „Letos toto prošetřování, které se realizovalo asi měsíc po personální výměně ve vedení Mariánských Hora a Hulvák, bylo opravdu důkladné a výsledky poukázaly na závažná pochybení. Audity, které vykonávaly smluvní auditorské firmy, však nikdy tato závažná pochybení nezjistily. Máme za to, že popsané nedostatky jsou záměrně zveličovány súmyslem poškodit dobré jméno obvodu,“ uvedl místostarosta Mariánských Hor a Hulvák Jiří Boháč (KSČM).

Přiznává, že kontroloři vždycky našli drobné chyby, vedení obvodu je však napravilo a je schopno je odstranit. Argumentuje také zprávou firmy Top Auditing, která má smlouvu sostravským magistrátem. Její auditoři tvrdí, že rozpočet a účetnictví obvodu ve zkoumaném období je vsouladu správními předpisy, až na dílčí nedostatky, které je schopen obvod vlastními silami napravit.

Liana Janáčková: Udělají zlidí občany druhé kategorie

Liana Janáčková tvrdí, že pokud zastupitelé vyhlášku schválí, doplatí na to občané, stanou se takzvanými občany druhé kategorie. Mrzí ji také, že vedení města neumožnilo obvodu vysvětlit své argumenty. „Primátor nám slíbil, že městští radní vyslechnou naše stanovisko. Čekali jsme vpředsálí, nebyli jsme však pozváni na jednání. Radní rozhodli o nás bez nás,“ podotkla Janáčková.

Lukáš Ženatý: Neplatnost právních úkonů nelze považovat za drobnost

Primátor Kajnar jí však oponuje. „Není to rozhodnutí proti občanům, ale vjejich zájmu. Aby veřejné peníze byly spravovány podle zákona,“ míní Kajnar. Lukáš Ženatý míní, že „občany druhé kategorie“ udělalo zobyvatel Mariánských Hor a Hulvák vedení obvodu. „Odmítám tvrzení, že jde o politické rozhodnutí. Paní Janáčková považuje neplatnost právních úkonů za drobnost. To je pro mě nepřijatelné,“ reagoval Ženatý stím, že vpraxi občan změnu vpodstatě nepozná.

Stím nesouhlasí ani úředníci mariánskohorské radnice. Tvrdí, že se tak minimálně prodlouží čekací lhůty při vyřizování žádostí občanů a zvýší se administrativa.

Lidovci jsou vlažní, komunisté se ozvou

Opoziční ostravský zastupitel Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) nechce předjímat rozhodnutí svých stranických kolegů na zastupitelstvu. Předpokládá, že zaujmou neutrální postoj. „Jsme vopozici, tu radnici již vede někdo jiný, koalice ČSSD a ODS má hlavní odpovědnost. Zřejmě se nebudeme vtomto nijak angažovat,“ míní Pražák.

Šéf zastupitelů za KSČM Josef Babka je přesvědčen o tom, že pokud zastupitelé vyhlášku schválí, půjde o zásah do samosprávného rozhodování městského obvodu, který nemá vhistorii Ostravy obdobu. „Není správné takto paralyzovat obvod. Navíc ten zásah není zcela oprávněný. Existují i další způsoby, jak situaci vMariánských Horách a Hulvákách napravit,“ míní Babka.