„My, níže podepsaní občané, nesouhasíme…“ Ano, na podporu svrženého vedení obvodu v čele s Patrikem Hujdusem je petice. Podává ji sice Patrik Mácha z Bělé na Opavsku, jenž je ale zdejším rodákem, patriotem a má tu příbuzné. Chce shromáždit nejméně tisícovku podpisů a zařadit bod o převratu z pondělí 2. listopadu na jednání zastupitelstva.

„Nelíbí se nám způsob ovládnutí radnice!“ konstatuje Mácha za lidi podepisující se pod petici. Ti označují obměnu vedení obvodu jako „velkou ztrátu“, poukazují na „nemravné porušení koaliční dohody“ ze strany zastupitele Filipa Čmiela přeběhnuvšího k opozici, chtějí rezignaci starosty i celé rady a novou volbu představitelů – nejlépe těch dřívějších.

Seděli tam tak dlouho, že si úřad osvojovali!

Ivo Večeřa nad tím rázně vrtí hlavou: „Seděli tam tak dlouho, že si úřad osvojovali!“ Usedlík z části Hulváky odvolání veřejně oslavuje na sousedském webu (nasehulvaky.cz), kde se jinak kritizuje staré vedení. Večeřa cítí změnu k lepšímu. Doufá, že by se mohlo třeba opravovat nejen na sídlišti či u radnice – domy, na něž se nesáhlo snad padesát let.

„Za pana starosty Hujduse jsme měli jako občané k vedení obvodu blíže, pomáhal to tady rozvíjet, zapojoval lidi, byla tam důvěra,“ líčí Renata Burešová. Ta se svého času zapojuje jako dobrovolnice do dezinfekce ulic při radnicí organizovaném boji s čínskou nákazou Covid-19. Co se svržení radních týče, odsuzuje rychlý průběh bez vyjádření obyvatel.

Prvního vítězství nad minulým vedením Mariánských Hor a Hulvák však nedosahuje dnešní koalice. „Postavili jsme se my, za pomoci veřejnosti a magistrátu dosáhli změny jejich plánů na bourání naší osady!“ vzkazují z lokality Bedřiška. Bydlí tady okolo padesáti lidí a změnu na radnici nepotřebují komentovat. Těší se spíše na projekt rozvoje Bedřišky.

Z úřadu odchází naopak spokojená Katrina Žabenská z Taneční a sportovní akademie Labyrint. „To, co jsme měli s minulým vedením domluveno, mi přislíbilo i nové. Můj pohled je neutrální,“ uzavírá s tím, že od obvodu poptává příspěvek na dokončení rekonstrukce zázemí pro děti. Oceňuje rychlost přijetí u starosty i zájem o věci, co „je tíží a trápí“.

K TÉMATU

Právníci a ministerstvo vnitra…

…se zabývají převratem na radnici Mariánských Hor a Hulvák. Její dřívější vedení s odkazem na advokátku specializující se na státní správu a samosprávu podává žádost o přezkoumání stavu. „Podle tohoto právního názoru totiž šlo kvůli nouzovému stavu a porušení zákona o obcích o neplatné úkony. Bod o našem odvolávání nebyl například sedm dní předem zveřejněn na úřední desce,“ vysvětluje exstarosta Patrik Hujdus. Současný starosta Jiří Vávra na to podle svých slov má jen jednoduchou odpověď: „Snaha o zkomplikování celé situace, my se nedopustili žádného pochybení!“ Právní rozbor obhajující jejich postup si nechávají vypracovat i noví představitelé obvodu.