S 228 miliony korun budou letos hospodařit v Mariánských Horách a Hulvákách. Stejně jako u ostatních radnic tato částka však není konečná, vedení obvodu může počítat ještě s penězi z dotací a vlastních úspor z loňského roku.

Všechny díly seriálu 
najdete zde

Právě z úspor z hospodaření v roce 2019 bude v plné výši zrekonstruovaná poměrně frekventovaná ulice Slavníkovců, která radnici vyjde na 7,5 milionu korun.

„Po její opravě místní obyvatelé volají už několik let a letos by se konečně mohla uskutečnit,“ říká starosta obvodu Patrik Hujdus s tím, že obvod kompletně opraví také další ulici, a to Ludmilinu vedle Kostela Panny Marie Královny.

Na její rekonstrukci má obvod vyčleněné čtyři miliony korun.

„V ulici došlo v minulém roce k opravě vodovodu a kanalizace, nyní je naplánována rekonstrukce chodníků a vozovky, včetně sanace podkladních vrstev,“ vysvětlil Hujdus s tím, že aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

INVESTICE DO ŠKOL

Další investiční akce radnice počítají s částečným využitím dotací a jsou závislé i na finančním zapojení města. Mezi takové patří například rekonstrukce detašovaného pracoviště Základní školy Gen. Janka v Klicperově ulici.

„Rekonstrukce je rozdělená na dva roky, přičemž v tom letošním by mělo dojít ke kompletnímu zateplení budovy, včetně výměny oken a dalších stavebních úprav celkem za 21 milionů korun,“ popsal jednu z nejnákladnějších investic starosta Hujdus, podle něhož bude rekonstrukce pokračovat příští rok vybudováním odborných učeben, jejich vybavením a instalací rekuperace.

V Mateřské škole U Dvoru pak radnice počítá s vybudováním přírodní učebny, kde by děti mohly při hraní využít přírodní potenciál školní zahrady. „Budou mít k dispozici hmatový chodník, domeček pro broučky, dendrofon, sestavu dřevěných korýtek na vodu a další herní prvky z přírodních materiálů, které dětem pomůžou formovat jejich vztah k životnímu prostředí,“ vysvětluje Patrik Hujdus.

Městský obvod hodlá v letošním roce také pokračovat ve snižování energetické náročnosti bytových domů v ulici Fráni Šrámka, kde čeká na zateplení poslední z bloků se šesti vchody. Kromě nové fasády a celkového zateplení v domě dojde také k výměně páteřních rozvodů vody a k úpravě prostoru v okolí domu. Náklady na realizaci obvod vyjdou na 32 milionů korun.

Radnice počítá i s nemalými výdaji na projektovou přípravu projektů, které chce realizovat v následujících letech. „Jedná se například o vytvoření studie na regeneraci sídliště Mojmírovců, rekonstrukci Blodkovy ulice, opravu elektroinstalace a střechy Základní školy Gen. Janka a zateplování dalších bytových domů v obvodu,“ nastínil starosta, na co se můžou občané těšit a připravit v dalších letech.

Anketa: Co o investicích pro rok 2020 říká vedení městského obvodu?

Patrik Hujdus, starosta
Některé investiční akce zvládneme financovat sami, jiné jsou závislé na úspěchu žádostí o dotace a spoluúčasti města. Věřím ale, že se nám z plánu pro letošní rok podaří zrealizovat co nejvíce.

Jana Pagáčová, 1. místostarostka:
(školství, kultura a volnočasové aktivity)
Největší investice z oblasti školství je rekonstrukce školní budovy v Klicperově ulici. Jedná se o rozsáhlou akci, v rámci které chceme do financování zapojit celkem tři dotační tituly.

Vladimír Řezáč, místostarosta:
(bytový a majetkový odbor)
V roce 2020 plánujeme dokončit zateplování bytových domů v ulici Fráni Šrámka. Letos na nás čeká největší blok se šesti vchody v blízkosti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Filip Čmiel, místostarosta:
(místní hospodářství)
Jednou z největších investic v oblasti místního hospodářství bude kompletní rekonstrukce ulice Ludmiliny, která začne už v jarním období. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Yveta Sekeráková, místostarostka:
(hospodářské činnosti a vnitřní věci)
V rámci investic se soustředíme i na projektovou přípravu. Jedná se například o dokumentaci k rekonstrukcím ulic Blodkova a Fráni Šrámka, ale také chystáme zpracování studie na regeneraci sídliště Mojmírovců.