„Máme v obvodu několik nevyužitých asfaltových ploch a současně místa, kde není možné instalovat klasické herní prvky jako průlezky, houpačky, houpací pružiny a další. Vybrali jsme zhruba deset lokalit, všechny jsou v blízkosti obytných domů, ve kterých bydlí rodiny s dětmi, a na ty provedli speciální barevné nástřiky různých her a obrázků. Na nich si děti v rámci svých volnočasových aktivit budou moci hrát,“ říká místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Obrázky nastříkané speciálními barvami jsou dobře viditelné a na povrchu vydrží minimálně rok. Na internetu bude k dispozici mapa s lokalizací jednotlivých malovaných hřišť, ve které lidé najdou návody k užívání. Chystá se i speciální Malovaná olympiáda. Ta zájemcům zábavnou a soutěžní formou malovaná hřiště představí a seznámí je s pravidly jednotlivých her.