Hlasování tak dopadlo i na post uvolněné zastupitelky Liany Janáčkové. Obvod začal vést Jiří Vávra (ANO) a koaliční partneři tohoto hnutí se stali LEČO, ODS a Trikolóra i s Čmielem. Situaci jsme nechali komentovat minulým a současným starostou.

Dvojrozhovor: Hujdus vs. Vávra

Byla změna zapotřebí? 
Patrik Hujdus: Je prokazatelné, že se obvod v posledních letech rozvíjí, zahajuje se řada zásadních projektů, že jsme měli úspěch při získávání dotací… Důvody, kterými nová koalice obhajuje své počínání považujeme – shodně nás všech sedm v nynější opozici – za zástupné. Teď je jasné, že urputné trvání na co nejrychlejším zasedání nebylo jen o uvolněné zastupitelce Lianě Janáčkové. Ve skutečnosti šlo hlavně o odvolání starosty i ostatních členů vedení obvodu… aby si mohli tyto posty rozdělit pro sebe! A aniž by navíc předložili argumenty dokazující naše zásadní, závažná pochybení, případně vznesli nějaká jiná konkrétní obvinění. Vše proběhlo pod falešnou záminkou za zády občanů, bylo to tedy krajně nemorální.

Ilustrační foto.
Vražda v centru Ostravy. Muž zabil mladší přítelkyni, pak se šel přiznat

Jiří Vávra: Samozřejmě! Protože to vedení, které zde bylo svým způsobem historicky – Liana Janáčková mj. osmadvacet let jako starostka, další dva roky jako uvolněná zastupitelka – dělalo řadu věcí, s nimiž jsme nesouhlasili. Zejména neefektivně vynakládalo finanční prostředky, konkrétně například u zateplování panelových domů či pořízení tepelného čerpadla pro jednu mateřskou školku. A pak tady byla také funkce bývalé paní starostky, která měla plat okolo padesáti tisíc korun plus vlastní automobil a další komfort… a kolik lidí dnes v Mariánských Horách má jen průměrnou mzdu? Bývalé vedení uvádí, že má výsledky, a my tvrdíme, že byly příliš drahé. Že by se jich dalo dosáhnout za mnohem nižších nákladů.

Co se nyní bude dít dál?
Jiří Vávra
: Vedení obvodu jsem přebíral s tím, že chci především uklidnit situaci, což se doufám podaří. Setkali jsme se vedoucími i dalším personálem, ženy dostaly kytičky… snažíme se tu vytvářet takovou atmosféru, aby se nikdo nebál a pracoval dále. Ve funkci starosty chci klást větší důraz právě na hospodaření se svěřenými financemi, zaměřím se na odstranění protekcionismu, pohlídám si rozpočtovou politiku. Změna byla zapotřebí už jen proto, že bývalé vedení nás k ničemu prakticky nikdy nepustilo!

První den doubledeckerů v ostravských ulicích.
Doubledeckery v Ostravě budily rozruch. Dvoupatrové „šichťáky“ obsadili nadšenci

Patrik Hujdus: Záležitost považujeme za lidské a profesní selhání kolegy Čmiela, za nepřípustné porušování etiky, transparentnosti a práv občanů na ovlivňování věcí veřejných. Oslovíme ministerstvo vnitra, ať posoudí, bylo-li zastupitelstvo i jeho závěry v souladu se zákonem. Podle právničky Jany Zwyrtek Hamplové nemuselo být. Jsme přesvědčeni, že tato změna nebude ku prospěchu občanů a vyzýváme vedení, aby se zdrželo nevratných změn – zastavování naplánovaných akci a rušení rozvojových projektů.