Vyhověl tak návrhu rektora Jana Laty, který odchod děkana z funkce požadoval v souvislosti s minulými pochybeními při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad (NAÚ). Ke studiu byli přijímáni i uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Martínek uvažuje, že se bude bránit soudně.

Pro odchod děkana z čela fakulty se po bouřlivé asi tříhodinové diskusi vyslovilo 18 senátorů z 35 přítomných. Proti bylo 11, šest se zdrželo. Lata po jednání senátu uvedl, že nyní musí počkat na zápis z jednání, který se bude ještě kontrolovat.

Univerzita se chce vyhnout případným procesním pochybením. Předpokládá, že se to vyřeší do dvou týdnů a následně rektor děkana odvolá. Rektora pak zřejmě ministerstvo školství pověří dočasným vedením fakulty a budou vyhlášeny nové volby. Nového děkana by tak fakulta zřejmě mohla mít počátkem roku.

"Děkan Lékařské fakulty samozřejmě plně respektuje rozhodnutí velkého Akademického senátu Ostravské univerzity. Nicméně nevylučuje to, že se bude proti tomuto rozhodnutí bránit soudní cestou, protože důvod svého odvolání opravdu vidí jako nepravdivý a bere to částečně jako útok na svou osobu," tlumočila děkanovo stanovisko mluvčí fakulty Hana Hanke.

Rada NAÚ na základě zjištění kontrolní skupiny koncem prázdnin rozhodla o zahájení správního řízení, a lékařské fakultě hrozí omezení akreditace oboru Všeobecné lékařství, na který by nemohla přijímat nové studenty.

Už v září se podnětem rektora na Martínkovo odvolání zabýval Akademický senát Lékařské fakulty OU, který ho však nepodpořil. Rektor dnes před senátory zopakoval, že Martínek neplnil své povinnosti, porušil vysokoškolský zákon a poškodil dobré jméno fakulty. Martínek naopak znovu řekl, že NAÚ poukazoval na systematickou chybu a dřívější kontroly na fakultě žádné pochybení neodhalily.

Univerzita ale musí řešit i další problém. Současná akreditace pro studijní program všeobecné lékařství je totiž platná do roku 2024, ale přijímat nové studenty na jejím základě může Lékařská fakulta jen do května 2020. Žádá proto o novou akreditaci a tato žádost podle rektora nebyla dobře připravena a fakulta ji dodala pozdě. Není tak vyloučeno, že příští rok nebude přijímat studenty. Zastánci Martínka navíc poukazovali na to, že s odchodem děkana odejdou i někteří garanti oborů na fakultě a její budoucnost tak bude přímo ohrožena.

Prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek uvedl, že aktuálně je fakulta na pokraji "klinické smrti". Podle něj je třeba napnout síly pro její záchranu. "Pokud se tak nestane, skutečně se může stát, že jeden rok nebudeme přijímat studenty," varoval Hájek. Rektor dodal, že vedení univerzity je připraveno udělat vše, aby fakulta akreditaci získala.