Helping Hand for Guimaras je humanitární projekt Matičního gymnázia a je zaměřená na pomoc dětem a rodinám z Filipín. Na setkání dorazil také generální honorární konzul Filipín Břetislav Skácel. 

Akce se konala v Centru PANT v Ostravě a zúčastnili se jí především studenti, kteří se do akce aktivně zapojili, aby rozšířili vzájemnou spolupráci. Helping Hand for Guimaras je studentský humanitární projekt založený před deseti letem žáky z Matičního gymnázia v Ostravě.

Na výroční události v Centru PANT vystoupili studenti, kteří prezentovali zkušenosti ze stáží v odlišných oborech na Filipínách.

Humanitární projekt na pomoc dětem z Filipín zajišťuje gymnázium z Ostravy.Humanitární projekt na pomoc dětem z Filipín zajišťuje gymnázium z Ostravy.Zdroj: Deník/Tereza Figalová

Následně zastupitelé Mendelovy univerzity představili program univerzity na Filipínách. Témata přednášky byly značení turistických tras, tropické lesnictví a pěstování manga a komunitní turismus. Starší studenti předávali zkušenosti a poznatky z Filipín a humanitární pomocí mladší generaci.

Bývalý profesionální tenista Ivan Lendl navštívil matiční gymnázium, 9. června 2023, Ostrava. (zleva) Ivan Lendl, bývalí třídní učitel Stanislav Tichý a ředitel školy Ladislav Vasevič.
VIDEO: Ivan Lendl se vrátil do rodné Ostravy. Co na něj prozradil třídní?

„Příběh projektu začal v roce 2012 a hlavní roli hrála jedna z bývalých studentek Matičního gymnázia. Rodiče tehdejší žákyně se rozhodli přestěhovat na Filipíny a líbil se jim ostrov Guimaras. Tehdy studentka viděla špatné podmínky života děti na Filipínách. Po návratu se rozhodla sdělit spolužákům zkušenosti a společně se školou žáci začali pomáhat dětem na Filipínách,“ vysvětlila garantka projektu Renata Macečková.

Od té doby škola deset let pomáhá dětem a rodinám na Filipínách. Sbírají potraviny, posílali balíky, studenti jednali na Velvyslanectví Filipínské republiky, aby využili diplomatickou poštu. Studenti z vysokých škol dostanou možnost jet na stáž na Filipíny. Do daleké krajiny jezdí medici z Ostravské univerzity, studenti ze sociálních oborů a programů. Dále studenti z Mendelovy univerzity, kteří jezdí na Filipíny studovat tropické lesnictví a komunitní turismus.

Evropští novináři v rámci press tripu na exkurzi v hornickém muzeu Landek, 15 listopadu 2023, Ostrava.
Ostrava jako příklad transformace: Z těžkého průmyslu do moderní éry

„Líbí se mi myšlenka a chci přispět k smysluplné věci, která má užitek. Myslím si, že je pěkná provázaná spolupráce i přímo s lidmi z Filipín. Lidé posílají fotky z Filipín a dokonce na jedné z nich jsme viděli, že si děti vystavili jednu z naších fotografií do rámečku,“ řekla bývalá studentka Matičního gymnázia Kateřina Václaviková.

Na akci dorazil i generální honorární konzul Filipín Břetislav Skácel, který připomněl padesátileté výročí diplomatických styků Filipín s Československou a následně Českou republikou.

„Projekt je velmi užitečný, protože se mladí žáci střetávají s odlišnou kulturou a zároveň se dětem z Filipín dostává velké pomoci od českých studentů. S tamními dětmi si posíláme dopisy a vytváříme si přátelské pouto, uvedla Barbora Bittnerová. Doplnila, že na podporu dětem na Filipínách například ve škole pomáhali tím, že nosili potraviny a pomůcek do školy na sbírku nebo pekli sladké a prodávali různé výrobky a vytěžené peníze posílali dětem na Filipíny.