Již tradičně se slavnostní ceremoniál konal v obřadní síni Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih, letos za účasti člena rady tohoto městského obvodu Jana Dohnala, rovněž úspěšného absolventa gymnázia U Haldy.

Všichni studenti, oděni ve slavnostních talárech, obdrželi maturitní vysvědčení a almanach Absolventi 2007 – knihu, jež jim bude připomínat nejen spolužáky, ale i jejich učitele.

Několik studentů bylo oceněno za mimořádné studijní výsledky a práci pro školu. Krásným a důstojným rituálem tak abiturienti završili své úspěšné studium.