„Loni v květnu jsme zorganizovali mezi našimi občany průzkum s cílem zjistit, kteří obyvatelé města by měli o kompostéry zájem. V našem zpravodaji jsme zveřejnili anketní lístek, zájemci mohli využít také on-line formulář. Zhruba šest set lidí uvedlo, že by na svých zahrádkách kompostér přivítalo,“ řekl místostarosta Klimkovic Lukáš Lyčka.

Při výběru dodavatele ve veřejné soutěži město zohlednilo nejen konečnou cenu, ale také kvalitu produktu. Kompostéry v celkové hodnotě 3,388 milionu korun včetně DPH dodala společnost SDO Technika, celkem projekt přišel na 3,5 milionu korun. Dotace činila 2 980 593 milionu korun, město tak ze svého rozpočtu investovalo zhruba 500 tisíc korun. Ze 700 objednaných kompostérů jich bylo sto na 800 litrů, dvě stovky na tisíc litrů a 400 kusů o objemu 1400 litrů. Dodávka kompostérů přišla letos v červnu, první várku pěti set kompostérů město distribuovalo od 21. do 25. června, další kolo distribuce se koná nyní. V informačním centru města v přízemí klimkovického zámku lidé vyřídí veškerou potřebnou administrativu, výdejní místo, o ktré se strají klimkovičtí skauti, je v bývalé, tzv. žluté škole. Občanům, kteří nejsou mobilní a nemůžou si kompostéry sami vyzvednout, budou distribuovány až domů. Zájemci získávají kompostéry na šest let do výpůjčky, poté přechází do jejich vlastnictví.

Klimkovický areál koupaliště se otevírá.
A jdeme k vodě. Areál klimkovického koupaliště se otevírá

„K rozhodnutí investovat do nákupu kompostérů nás inspirovaly dlouhodobé statistické výzkumy, které ukázaly, že každý občan vyprodukuje za rok zhruba 331 kilogramů běžného komunálního odpadu. Z tohoto množství tvoří největší část právě biologicky rozložitelný komunální odpad. Ten většinou končí nevyužitý v popelnici. Odborníci se shodují, že kompostování v domácnostech je nejefektivnější způsob třídění bioodpadu. Kompostováním je možné zpracovat až 90 procent bioodpadu vznikajícího v domácnostech,“ doplnil místostarosta Lyčka s tím, že podle odborné analýzy je směsný komunální odpad až ze čtyřiceti procent tvořen bio odpadem z kuchyně, který by mohl být využit v kompostéru.

Klimkovické náměstí.
Jak se žije v Klimkovicích? Pojďte na návštěvu

Nakoupit kompostéry se v Klimkovicích rozhodli, aby se snížilo množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Projekt přispěje ke zlepšení životního prostředí a pomůže naplnit povinnost třídit biologický odpad v obcích, kterou přináší novela zákona o odpadech. Nákupem domácích kompostérů pro občany se navíc pro město sníží náklady na sběr, svoz a skládkování směsného komunálního odpadu až o 20 procent ročně. Ve vlastních kompostérech vyprodukovaný kompost pak mohou obyvatelé města využít na svých zahradách jako kvalitní hnojivo pro rostliny.

Město Klimkovice s 4 536 obyvateli má převážně vesnický charakter. V 1337 rodinných domech žije přes čtyři tisíce obyvatel.