Třetí strážník by měl do současného týmu nastoupit nejpozději 1. května. Výhledově se počítá, že klimkovická policie bude mít čtyři strážníky.

„Navýšení počtu strážníků považujeme za nutné z několika důvodů. Tím prvním je zvýšený počet zejména majetkových trestných činů, který přičítáme zejména změněné ekonomické situaci v souvislosti s epidemií nemoci covid-19. Navíc zkušenosti z jiných měst ukazují, že optimální je mít jednoho strážníka na tisíc obyvatel. V našem městě se 4 500 obyvatel by měla mít městská police minimálně čtyři strážníky, s čímž výhledově počítáme,“ objasnil starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Přijetí třetího strážníka zastupitelé jednohlasně odsouhlasili na svém jednání 16. prosince. Impulsem byla i řada vykradených rodinných domů v Klimkovicích a okolí a snaha posílit preventivní hlídkovou činnost. Zvýšil se také počet případů prodeje nekolkovaných cigaret. Na odhalování pachatelů spolupracují klimkovičtí městští policisté s Policií ČR.

„Existence městské policie v Klimkovicích se osvědčuje. Hlavně se zmírnila rychlost vozidel, která jezdí přes naše území. Pomáhá rychlostní radar i dopravně-bezpečnostní akce městské policie. Lidé ve městě si vesměs přístup a profesionalitu strážníků pochvalují,“ doplnil tajemník Městského úřadu Klimkovice Jaroslav Vašek.

„Na novou posilu se už opravdu těšíme. Určité zákroky nebo úkony, kde je povinnost přítomnosti dvou strážníků, jsme totiž nemohli provádět, jakmile si jeden z nás vzal dovolenou, nebo byl na nemocenské. Navíc musíme dělat mnoho administrativních úkonů, kvůli kterým pak chyběli strážníci v ulicích města,“ řekl vedoucí strážník Městské policie Klimkovice Martin Jandura.