Uzávěra bude platit do doby, než nabyde účinnosti připravovaná změna územního plánu, která řeší problematiku skladování sypkých hmot na území města.

„Stavební uzávěrou město reaguje na svůj záměr zapracovat takovéto omezení do Územního plánu Ostravy. Proto využilo možnosti stavebního zákona, který mu umožňuje, aby do doby projednání a vydání změny územního plánu v nezbytném rozsahu omezilo nebo zakázalo tu stavební činnost, která by mohla takovou připravovanou změnu územního plánu ztížit nebo znemožnit,“ uvedla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Z focení kalendáře.
Spontánní nápad. Baletky nafotily v Ostravě koronakalendář Bílá labuť

Stavební uzávěra, jež začne platit 9. června, omezuje stavební činnost, vedoucí ke vzniku skládek sypkého materiálu na volném prostranství v množství překračujícím 10 tisíc tun s výjimkou těch lokalit, kde se takový materiál přímo těží. Nevztahuje se na stavební činnosti, které již byly k tomuto účelu řádně povoleny.

„Dodržování opatření budeme nekompromisně vyžadovat, protože zásadní omezení skládek sypkého materiálu na celém území Ostravy zabrání dalšímu zhoršování kvality ovzduší ve městě. Zároveň omezí množství polétavého prachu, jehož jsou tyto skládky velkým zdrojem,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zoologická zahrada Ostrava, poslední květnový víkend.
OBRAZEM: Zoo v Ostravě, lidé chodí pozdravit osamělou lvici i nová mláďata

Změnu územního plánu inicioval městský obvod Radvanice a Bartovice, na jehož území dochází v současné době k největšímu neřízenému skladování sypkých materiálů.

„Náš obvod je extrémně postižený znečištěným ovzduším a skládky sypkého materiálu stav ještě zhoršují. Proto jsme iniciovali změnu územního plánu. Panovaly ale oprávněné obavy, že než nově schválený územní plán vejde v účinnost, některé lokality už budou změněné a zničené tak, že je nepůjde využívat v souladu se záměry. Proto velmi vítám, že jsme se s vedením města shodli na řešení, které tomu zabrání,“ řekl starosta obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč.