V prostorách, kde dosud docházejí za prací úředníci, se radní rozhodli zřídit pro jejich děti také předškolní zařízení. Mělo by mít kapacitu 24 míst a přijímat děti už od jednoho roku věku. Motivací pro tento krok byla, podle slov mluvčí magistrátu Andrey Vojkovské: „Nevhodná nabídka v zařízeních předškolního vzdělávání, která neodpovídá požadavkům na zaměstnance magistrátu, především s ohledem na pracovní dobu úřadu."

Ve většině předškolních zařízení si totiž rodič musí dítě vyzvednout nejpozději do půl páté až páté odpolední, na úřadech však ve stejnou dobu teprve končí pracovní doba. Umístěním dítěte od jednoho roku navíc magistrátní školka bude suplovat chybějící jesle a umožní tak rodičům dřívější návrat do zaměstnání.

Ilustrační foto.

„Výše nákladů na vybudování školky nejsou dosud přesně známy," podotkla Vojkovská s tím, že v současnosti nejsou ještě uzavřeny veřejné zakázky na dodavatele. Nicméně ty očekávané se pohybují kolem dvou milionů korun. „Na vybudování zařízení a jeho provoz získalo město dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ve výši 2,5 milionu korun," doplnila.

Zařízení bude v provozu od ledna 2014. Už nyní ale probíhají intenzivní přípravy. Běží výběrová řízení a prostřednictvím městských novin Ostravská radnice byl zveřejněn také inzerát na pedagogické pracovníky.

Provozní doba školky bude přizpůsobena úředním hodinám a po prvních zkušenostech i požadavkům rodičů. Zatím je stanovena od 6.15 do 17.15 hodin. V pátek do 15.15 hodin. Školka bude navíc v provozu i během školních prázdnin a rodiče do ní mohou své děti přihlásit kdykoli v průběhu celého roku.