Pokud si o to požádají, odpustí Ostrava podnikatelům polovinu nájemného za dobu, po kterou budou mít uzavřenou provozovnu. Spolu s již vyhlášenou státní podporou tak mohou podnikatelé dosáhnout úplného zproštění plateb nájemného, respektive jejich refundace.

„Podnikatelům aktuálně nabízíme úlevu v podobě odpuštění poloviny nájmu v našich prostorách. Ke stejnému kroku vyzýváme také městské obvody a městské organizace. Věřím, že se přidají i soukromí vlastníci pronajímaných objektů. Zároveň stále platí, a to až do konce letošního roku, prominutí poplatku z pobytu a osvobození podnikatelů od placení poplatků za zábor veřejného prostranství. Případné další formy podpory budeme zvažovat. Uvědomujeme si, že drobní podnikatelé jsou základem ekonomické prosperity města a tvůrci jeho atmosféry a že se mnozí ocitli v těžké životní situaci postihující celé jejich rodiny, “ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Termín ukončení podání žádostí není stanoven s ohledem na neznámou dobu trvání opatření. Způsob podání bude obdobný jako na jaře. Formulář bude umístěn na webu města www.ostrava.cz.

Pomoc podnikatelům ke zmírnění ekonomických dopadů vládou přijatými krizových a mimořádných opatření proti šíření onemocnění covid-19 ve formě poskytnutí slevy ve výši 50 procent z nájemného, případně pachtovného, je určena pro ty subjekty, které budou mít skutečně v důsledku nařízení uzavřené provozovny, nebo bude jejich provoz omezen.

Sleva se bude poskytovat za dobu platnosti opatření. Některé provozovny jsou z nařízení vlády uzavřeny, nebo mají omezený provoz, již od 14. října; s ohledem na vývoj epidemie se dají očekávat ještě další omezení.

Zároveň pro podporu dvou nejpostiženějších odvětví, cestovního ruchu a pohostinství, město prominulo poplatek z pobytu a osvobodilo podnikatele od placení poplatků za zábor veřejného prostranství určeného pro umístění předzahrádky sloužící k podávání občerstvení mimo provozovnu, a to až do konce letošního roku.

K TÉMATU

Město již při vyhlášení nouzového stavu na jaře deklarovalo, že je připraveno snížit nebo prominout nájem po dobu nuceného uzavření provozoven z důvodu krizových opatření, která se nakonec, podle typu podnikání, pohybovala vesměs od 2 do 2,5 měsíců.

V červenci přišlo s takovou nabídkou podpory podnikatelů, která spolu s využitím státního programu Covid – nájemné ještě více zvýhodnila ostravské zájemce, a dobu, na kterou bylo možné odpuštění nájemného získat, prodloužila na tři měsíce. V první vlně epidemie v návaznosti na opatření vlády proti šíření koronaviru prominulo město polovinu nájemného 15 subjektům v hodnotě více než 550 tisíc korun.

Od letošního března žádali ostravští podnikatelé město o rychlou finanční pomoc do výše 20 tisíc korun a následně o finanční příspěvek až do výše 100 tisíc korun. Dary byly do konce června schváleny celkem 2 557 místním podnikatelům ve výši bezmála 80 milionů korun.