Domácnosti, které jsou napojeny na vodovodní a kanalizační síť společnosti RPG Byty,platí podle náměstka ostravského primátora pro finance Lukáše Ženatého (ODS) za služby vyšší cenu než ty, které jsou obsluhovány společností Ostravské vodárny a kanalizace. To by se do dvou let mělo změnit, ceny by měly být sjednoceny.

Město Ostrava se totiž dohodlo s RPG Byty, že za symbolickou jednu korunu její vodovodní a kanalizační síť ve čtyřech etapách převezme a v budoucnu do její renovace investuje asi 200 milionů korun.

„Město převezme tento majetek, který nemá hodnotu koruny za jednu korunu, ale na druhé straně se zaváže ho vyspravit do úrovně, která je standardní a srovnatelná v celé Ostravě,“ vysvětlil Ženatý.

Ostravské vodárny a kanalizace budou mít na převzetí sítí a změnu smluv s odběrateli dva roky. „Město pravidelně investuje do vodohospodářské infrastruktury zhruba 220 až 240 milionů korun ročně. Do postupně přejímané vodohospodářské infrastruktury od RPG budeme v nejbližších dvou až třech letech investovat až 200 milionů korun, takže se to dá v rámci standardních rozpočtů zvládnout,“ míní Ženatý.

Město a RPG Byty při převodu sítí také zajistí, aby v místech, kde dosud chybí, byly instalovány měřiče spotřeby. Bude to stát asi deset milionů korun, obě strany se o náklady podělí rovným dílem.

Ženatý uvedl, že v první etapě město od RPG Byty získá vodovody a kanalizace ve Slezské Ostravě, Michálkovicích a Heřmanicích, poté převezme vodohospodářskou infrastrukturu v Radvanicích, Muglinově a Hrušově. V plánované poslední etapě pak přibudou také vodohospodářské sítě v Moravské Ostravě, Vítkovicích a Kunčičkách. Na infrastrukturu RPG Byty je nyní napojeno asi jedno procento ostravských domácností.